Ako funguje katolícka cirkev?

Ak chcete vedieť viac o tom, ako funguje katolícka cirkev, nech sa páči, kliknite na tento odkaz http://www.youtube.com/watch?v=-HvQ8gmF_b4 (otázkou zostáva len to, ako ďaleko je toto video od pravdy :-))))

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Tento článok je mojim pohľadom na otázky položené v názve článku. Článok pojednávajúci o položených otázkach z iného pohľadu nájdete na adrese http://www.gotquestions.org/Slovencina/Bozie-vlastnosti.html
Takže:
Otázka: Aké sú božie vlastnosti? Aký je boh?
Odpoveď: Pri pokuse odpovedať na túto otázku je zaujímavou správou, že je toho naozaj mnoho, čo môžeme zistiť o bohu. Tí, čo sa pustili do tohto vysvetlenia, urobia najlepšie, ak najprv dočítajú celý príspevok dokonca, potom sa vrátia a postupne si preštudujú jednotlivé pasáže z biblie na objasnenie. Biblické referencie sú veľmi podstatné, pretože bez autority biblie by tento článok nestál za viac ako akýkoľvek ľudský názor, ktorý sám osebe býva často nesprávnym a skresleným pochopením boha (Jób 42:7). Povedať, že pre každého jedného z nás je dôležité pokúsiť sa pochopiť aký Boh je, je len veľmi nedostatočný výrok! Neúspech v poznávaní Božích vlastností totiž môže zapríčiniť, že sa pastime do honby a uctievania falošných bohov, čo je v rozpore s Jeho vôľou (Exodus 20:3-5). Takto začína článok na spomínanej webovej adrese, zatiaľ nezostáva nič iné než súhlasiť. Takže som túto časť jednoducho prebral a plne s ňou súhlasím.
Spoznať môžeme jedine to, čo sa Boh sám rozhodol o sebe vyjaviť. Jednou z božích vlastností alebo charakteristík je sadizmus, pach po krvi, pomstychtivosť , ale citujme jeho slová: „Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i dojčence, voly i ovce, ťavy i osly.“ (1.kniha Samuelova, 15:2-3), „Navyše Hospodin ťa poslal na cestu a povedal ti: Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi amálékovskými a bojuj proti nim až do ich zničenia.“ (1.kniha Samuelova 15:18).
O božej rozmarnosti a potrebe cítiť krv hovorí aj „Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliatbu, aby ich obetoval Hospodinovi, svojmu Bohu, v Gilgále“ (1.kniha Samuelova 15:21). Môže tvor ako je boh vyžadovať od svojich poddaných takéto obety? Môže pretože je boh, a vo svojej sadistickej chuti môže naozaj všetko. Veď keby obety nežiadal, keby bol vo svojej dobrote a láske taký ako ho opisujú veriaci, určite by nepotreboval mŕtve zvieratá pre ukojenie svojich chúťok. Boží sadizmus pokračuje „a keď ti ich Hospodin, tvoj Boh, vydá a porazíš ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe, nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi.“ (Deuteronomium, 7:2).
Dôkaz o tom, že boh pripúšťa existenciu iných bohov je v tomto texte, rovnako pokračuje sadizmus, už tak typický pre láskavého, milého boha... „Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu.“ (Deuteronomium, 7:16-18).
A ako to vyzerá keď bohovi dokonalému jedinému tvorovi prdnú nervy to nám priblíži Izaiáš 34:2 „Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky vojská. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie.“ Proste na všetkých a na každého bez výnimky sa nám tvorca sveta nahneval, možno by mu pomohla na ukľudnenie jóga :-) Hospodin ale svoju zlobu utlmiť nedokáže asi nikdy „ajhľa, ja pošlem po všetky čeľade severu - znie výrok Hospodinov - i po svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom; uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť“ (Jeremiáš 25:9-12). Božia chuť ničiť je jednoducho neukojiteľná, to už musí uznať aj ten najzarytejší svätec. Ale pokračujme, hlavné božie vlastnosti – sadizmus, prahnutie po krvi, pustošenie a zlo predsa neutícha, pokračuje... „Vytiahni proti Merátajimu a proti obyvateľom ekódu! Vraždi, podrob ich kliatbe skrz-naskrz - znie výrok Hospodinov - a vykonaj všetko, ako som ti prikázal!“ (Jeremiáš 50:21). Takže si myslím, že konečne začíname boha chápať triezvym pohľadom na neho, nie cez ružové okuliare. Dokonca je smutné, že na väčšinu zla, ktoré páchal používal prostredníkov, rovnako ako pán Stalin počas svojej najväčšej vlády, rozdiel je v tom, že súdruh Stalin naozaj niekedy žil. Ale nejde nám predsa o zlo páchané nejakým Stalinom, pojednávame o najväčšom zločincovi v dejinách... Dokonca nám slovo božie samo ukazuje, že boh bol aj obyčajným a sprostým vrahom „Vtedy vzbĺkol Hospodinov hnev proti Uzzovi, ranil ho, pretože siahol rukou na truhlu. Tam zomrel pred Bohom“ (Paralipomenon, 13:10). Jasné, ale boh musel mať predsa dôvod zabiť ho. Ten dôvod nachádzame tu „Keď prišli k Náchonovmu humnu, Uzzá vystrel ruku k truhle Božej a zadržal ju, lebo voly sa potkli. Preto Hospodin vzbĺkol hnevom proti Uzzovi a Boh ho na mieste zrazil pre jeho nerozvážnosť; zomrel tam pri truhle Božej. (2.kniha Samuelova 6:6-7). Takže vlastne boh zabil človeka len preto, že sa voly potkli a ten človek zachytil truhlu...

V biblii je mnoho dôkazov o tom, že boh nikdy nemohol byť vo svojej podstate dobrým tvorom. Vymysleli si ho predsa ľudia, a tí potrebovali nahnať strach, chceli si podrobiť svet, a musím uznať, že to mali pekne vymyslené. Problémom zostáva, že ešte stále po toľkých stovkách, resp. tisíckach rokov sa nachádzajú slepí ľudia, ktorí sa modlia k niečomu, čo sa v najsvätejšej knihe ukazuje v horšom svetle ako sám satan, na ktorom vlastne stojí cirkev, ako na najväčšom zle tohto sveta. Pritom najväčším zločincom naveky ostane sám BOH... Myslím, že by stálo zato, aby nejaký človek vzdelaný v oblasti psychológie urobil psychologický profil božej osoby podľa toho, čo sa píše v biblii. Verím, že by to nedopadlo pre cirkev dobre...