Reakcia na pastiersky list zo dňa 11.11.2007

Biskupi Slovenska vydali dňa 11.11.2007 biskupský list, ktorý bol prečítaný v jednotlivých kostolov pri nedeľných omšiach. (http://www.kbs.sk/?cid=1194862613)

Dovolil som si naň reagovať a dokonca som poslal moju reakciu na adresu predseda.kbs@ksb.sk dňa 13.11.2007 a čakám reakciu, ktorej sa možno nedočkám...
Nech sa páči, tu je prepis odoslaného mailu:


Je možné milovať? Moja odpoveď znie ÁNO, ale nie cestou, ktorú káže cirkev, ale cestou prirodzeného vývoja človeka, lásku je možné cítiť v každom veku, stave, psychickom, či fyzickom rozpoložení človeka. Ale rozhodne tvrdenie, že boh je láska je prinajmenšom zavádzajúce (aj keď to niekto napísal do „svätej“ knihy, zvanej biblia). Boh je všetkým – podľa veriacich a tým pádom je aj zločinom, terorizmom, klamstvom, sadizmom, nenávisťou, závisťou a inými živlami –a keď toto veriaci priznajú, ja uznám, že z hľadiska veriacich môže byť boh láskou... Ale poďme k spomínanému čítaniu z druhej knihy Machabejcov. Časť hovoriaca o matke a jej siedmich synoch nám jasne ukazuje, aká môže byť viera zbytočne slepá a uškodiť človeku, veď synovia verili, že život prijali od boha a z jeho ruky ho opäť prijmú. Keď boh, vo svojej dokonalosti vidí utrpenie svojich ovečiek, nechá ich zomrieť mučeníckou smrťou. TOTO je to čo chcete, vážení veriaci? Veriť v tvora, ktorí je všemocní, ale nechá vás umrieť krutou smrťou a nezasiahne, keď ide naozaj do tuhého a práve vtedy by mal brániť svojich stúpencov? Každá inteligentná spoločnosť (jej zástupcovia) patrične reagujú nato, keď jej obyvateľov niekto plieni – snaží sa ich ubrániť. Ale Váš vodca sa nesnažil ubrániť ani tých siedmich synov, na ktorých utrpenie sa musela dívať ich matka. A ak je hrdinstvom dívať sa na smrť svojich detí a nepokúsiť sa o záchranu ich životov, tak potom nech je pre Vás hrdinstvom, ak nezabránite, alebo sa nepokúsite zabrániť žiadnemu zločinu, ktorého ste svedkom. A na otázku „Či nás svet veľakrát – priamo alebo nepriamo pod rúškom pokroku a tolerancie – nevyzýva zaprieť Boha, opustiť vieru a zanechať čistú lásku?“ Všetko je vôľa Božia! Takže podľa kresťanskej logiky zaprenie Boha a opustenie viery je vôľou božou...
Ďalšia vec, ktorá nemá s citom a láskou nič spoločné je zákaz potratu, ktorý hlásate. Necháte dieťa, ktoré má vrodené telesné vady (a sú jasné už pri vytváraní života) narodiť sa a pritom viete, že do pár mesiacov od narodenia umrie? Toto utrpenie pre rodičov nazývate víťazstvom a láskou a božou vôľou? Utrpenie ľudí nazývate vôľou božou, aj keď to hlásate nepriamo. A k eutanáziám. Ukončenie vlastného života na vlastnú žiadosť považujem za vrchol ľudskosti a pochopenia. Necháte ľudí trpieť pri smrteľných a bolestivých chorobách a pritom viete, že je za ne zodpovedný váš boh. Veď kto iný, veď všetko je vôľa božia. K takémuto božstvu vy vzhliadate, k božstvu, ktoré ľudí núti trpieť... A k sexu v puberte, homosexuálnym vzťahom, či pohlavnému životu pred a mimo manželstva? Toto je kapitola, o ktorej by cirkev sama o sebe mala pomlčať. Či sa vo vašich radoch ustavične nenachádzali (dokonca aj v radoch Vašich pápežov v dávnej minulosti) a nenachádzajú pedofili a sexuálni devianti? (alebo pedofília vám nevadí, keď v tomto liste nebola spomínaná) Nevadia Vám nemanželské deti, či milenky ľudí, hlásajúcich slovo „božie“? Vy o láske nemáte ani páru, ani slychu. Ľudia žijúci bez ukojených aj základných ľudských (živočísnych) potrieb – potrieb každého žijúceho tvora, nemôžu vedieť, čo to je láska. A k láske medzi dvoma ľudmi (nehovorím o láske medzi matkou a synom a podobných variantách) patrí aj sex – ako vrchol dokonalého spojenia svojich citov a prežita úžasných okamihov s milovanou osobou a to nemá ani špetku spoločné s manželstvom a Vašim zákonom.
Záver: Áno, pravá láska existuje, ale s uznávaním náboženských zásad nemá nič spoločné. Náboženstvo je len viera v niečo, čo sa nikdy nezakladá na reálnom základe.

Boh je všade...

Boh je všade...Vidíte ho tam aj Vy?

Mormoni, či Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní

Dôvod prečo píšem o tejto „cirkvi“ je ten, že nedávno nás zástupcovia tejto „cirkvi“ otravovali u nás doma... Zazvonili, ale nepochodili... Chodenie od dverí ku dverám a šírenie vlastnej myšlienky takýmto spôsobom, mi príde ako chodiť po žobraní... Zástanci tejto „cirkvi“ sa nazývajú aj mormoni a na stránkach http://www.mormoni.sk/ sa toho o tejto „cirkvi“ dozvieme viac...
Takže cirkev vznikla vďaka tomu, že v roku 1838 sa nejakému ujovi (oni ho nazývajú prorokom) Josephovi Smithovi zjavil vo veku 14 rokov Boh a Ježiš Kristus, a keď mal 17 prišli k nemu nebeskí poslovia, aby ho pripravili na úlohu znovuzriadiť „Cirkev Ježiša Krista na zemi“. A že tento ujo Smith (podobnosť mena Smith s menami gaunerov v amerických filmoch je čisto náhodná) bol prorokom, akými boli proroci biblických čias... Povedané inak, keď sa vám zajtra bude snívať, že vám boh povedal, že máte zriadiť „cirkev“ urobte to. Nájdu sa panáčikovia, čo Vás budú nasledovať, o to sa nemusíte báť. V sekcii otázok a odpovedí na ich webe sa sa šesť krát vyskytuje slovo „srdečne“, z toho päť krát v spojitosti, že ste „srdečne vítaní“ na ich sabat (oni to nazývajú „bohoslužbou, či zhromaždením“) . Opakovaný vtip už nie je vtipom a do nemoty opakované slovo stráca na význame, to by mormoni mohli vedieť...
Ďalšia zaujímavosť na ich webe sa nachádza v sekcii história, kde sa dozvedáme toto: „Členovia Cirkvi nemajú medzi sebou profesionálne duchovenstvo. Sú „povolávaní" slúžiť v rôznych úradoch. A „Prostredníctvom týchto možností sa učia slúžiť iným“. Podotýkam, že slová „v rôznych úradoch“ a „iným“ sú napísané menším fontom ako ostatné písmo, takže na tých „iných“ ľuďoch asi veľmi nezáleží... (pre istotu som si uložil screenshot :-)
Táto „cirkev“ sa vyjadruje proti užívaniu nasledujúcich látok: tabaku, alkoholu, kávy, čiernych a zelených čajov, drog. To, že sú proti tabaku, alkoholu a drogám celkom chápem, aj keď na druhej strane by ich človek veriaci v boha mal brať ako boží dar, pretože všetko vytvoril boh a je to božím darom. To, že sa im nepáči káva...budiž... Ale prečo sú proti čiernemu a zelenému čaju, ktorý má pozitívne účinky na ľudský organizmus, to nechápem... Rozum zastáva (ale nie mne samozrejme).
„Cirkev Ježiša Krista je vedená Pánom Ježišom Kristom prostredníctvom žijúceho proroka“. Momentálne je president a prorok Gordom B.Hinckley. Aby sme si ujasnili, žijúci prorok je ten, kto komunikuje s Bohom (?). On predáva ľuďom božiu vôľu, je zvláštnym svedkom Ježiša Krista a svedčí o jeho božskosti... Čiže On, prorok dokonalý, vraví ľuďom to, čo majú robiť podľa toho, čo sa mu do rána sníva... Získava zjavenia a pokyny od Pána a vidí dokonca aj do budúcnosti, aby mohol varovať svet pred nastávajúcimi udalosťami... Škoda, že nepredpovedal pád dvojičiek, či iné teroristické útoky po celom svete... Tie boli asi vôľou ich božstva, aby sa teroristické útoky po svete rozmohli a Boh sa o tom zabudol v pripravenej vízii pre Gordona zmieniť ... Boh všeobecne vo svojej dobrote a dokonalosti je tak nedokonalou bytosťou už len v predstavách všetkých veriacich. Pácha viac zla ako dobra, a to nielen tým, čo v neho neveria. Zabíja aj svoje veriace ovce. Teraz už nenarážam na „cirkev“ mormonov, ale všeobecne. Môžem Vám zaručiť, že boh napáchal na tomto svete viac škody ako ktokoľvek iný. A prečo? Pretože všetko je vôľa božia.
No ale vráťme sa naspäť k mormonom, čo je na nich pekné, uctievajú rodinu... K tomu ale netreba náboženstva, aby si človek vážil svojich blízkych. U väčšiny populácie sveta je to normálne, či už veria alebo neveria v nejakého neexistujúceho panáčika a každý extrém, či už jedným, alebo druhým smerom má svoje hranice. Prirodzeným spôsobom bežného normálne zmýšľajúceho človeka je ochrana svojej rodiny, čo je aj prirodzené a inteligentné. Na druhej strane neleziem do zelí tam, kam nepatrím. Takže žiadny mormon nemá čo hovoriť o mojej rodine, a ani o tom, akým spôsobom mám, alebo nemám vychovávať svoje deti, ako sa mám správať k manželke, či manželovi. Musíte si uvedomiť, že každý mesiac sú všetky rodiny „cirkvi“ navštevované dvojicou mužov (domácich účiteľov, ktorí sa taktiež starajú o celú rodinu vraj) a dvojicou žien (navštevujúcich učiteliek pomáhajúcim ženám v danom domove vraj) – pokiaľ chcete, aby Vám niekto hovoril ako viesť rodinu, nech sa páči, otvorte dvere a počúvajte, ako musíte zmeniť výchovu svojich detí, Vaša žena si vypočuje zas asi praktické znalosti o tom, že do pračky sa musí dávať napríklad len palmex, pretože tak to niekto dostal ako posolstvo od boha a iné zbytočné a nezaujímavé a otravné veci. Nechcem byť zlí, ale nechápem u mormonov, že prečo by sa ženy po dosiahnutí 18 rokov mali stretávať v nejakom centre pomoci? Načo, pokiaľ to nepotrebujú??? A ak potrebujú pomoc, určite je lepšie sa obrátiť na priateľov, prípadne odborníkov v danej problematike, ako na niečo, čo sa nazýva a je „cirkvou“ ale chvalabohu má na Slovensku len málo členov...
Inak tiež veria v krst ponorením na odpustenie hriechov. Nechápem, aké hriechy má novonarodený človek a ak sa tým krstom zmývajú hriechy, ktoré sú na novovytvorenom človekovi zdedené po svojich predkoch, potom nechápem inú vec a to, že veria, že všetci ľudia budú potrestaní za svoje vlastné hriechy a nie za priestupok Adamov, ktorí je vlastne prvým našim „predkom“. Takže, keď nebudem trestaný za hriech Adama, nemôžem byť trestaný ani za hriechy svojich rodičov, načo potom krst??? Tieto dve veci si trošku odporujú v štatúte tejto „cirkvi“, pretože krstom sa zmývajú hriechy všetkým predkov, teda aj Adamov prešľap. Majú v tom trošku bordel - ľudovo povedané... Ďalšia vec v štatúte je táto – veriaci nemajú žiadne práva alebo pôžitky z majetku Slovenskej cirkvi (myslené „cirkev mormonov“ samozrejme) a to ani pri jej zrušení... Takže všetko, čo vašej „cirkvi“ odkážete dedičstvom, darom alebo iným spôsobom prejde na pridruženú organizáciu „cirkvi“ (po mojom rozdelí sa pre vedenie „cirkvi“ – prorok, dvaja jeho podaj-podržovia, pár apoštolov a pár ďalších). Keď by „cirkev“ zanikla... Ostala by Vám len diera v srdci pre plač za Vašou „cirkvou“ a hovno v ruke.

Funny webs part 2.0 - anastasia.sk

Príspevok Laviny v hlavnom fóre ( z 20.decembra 2006)na stránke http://www.anastasia.sk/modules/pbboard/viewtopic.php?t=46&sid=7pf63umf7emmso3f8c25fcepe4 okrem iného toto: „Na viacerych forach Anastasie { v roznych krajinach} sa v urcitom case objavili ludia, ktory sa zacali navazat do Megreho a spochybnovat Anastaziu.Je to zvlastne, ale ozaj sa takyto ludia objavuju, a kazdy si len moze sam pre seba pomysliet, preco to asi robia.Odpoved musi najst kazdy z nas sam, preto ani nebudem nikomu nic naznacovat....ved on sam najlepsie vie, preco travi tolko casu pisanim na tento web....hmmm a cas je tak drahy....... Na druhu stranbu su takyto chytraci velmi dolezity, aspon sa moze kazdy z nas zamysliet, ako to vyzera s nami samymi, kam smerujeme nase myslienky, nasu energiu, na co je zamerana nasa mysel.“
Takže prečo sa objavujú ľudia ako ja? Pretože ľudí, ktorí sa nevedia sami začleniť do normálnej spoločnosti je stále veľa. Sú duchovne, možno aj fyzicky slabší a utiekajú sa k rôznym skupinkám, či už sa jedná o cirkev, hnutie skinheads, neonacistov, satanistov a skupiny, ktoré odmietajú ľudský pokrok. Prečo to robia? Pretože hľadajú falošnú nádej na lepší život tam kde nie je. A časom zistia, že patria do spoločnosti, ktorá ich má v moci a neexistuje možnosť z rozbehnutého vlaku vystúpiť bez tvrdých následkov...
No ale k druhému odstavcu príspevku Laviny... Vy smerujete Vaše myšlienky k tomu, že budete žiť v harmónii podľa nejakého „uja“ čo napísal nejakú brožúrku o vymyslenej tete Anastasii, čo je podobná hlúposť ako sa klaňať k bohu, či bohom... To je Vaša nová modla, ktorej sa chcete teraz klaňať? Boh vám nestačí? Ale poďme k tej Vašej harmónii a láske, k dokonalému, božskému, prirodzenému smerovaniu života... Čo je prirodzené? Žrať trávu, či inú burinu (rozumej mrkvu a zeleninu)? Nezdá sa Vám, že človek je od prírody všežravec? Prirodzený vývoj ľudského života beží okolo vás, a bude bežať okolo vás, zatiaľ čo vy budete „zabednený“ za vašim živým plotom a asi obžierajúc korienky, či húliac trávu a brániac rozumu, logike, pokroku... Vo vašej utópii Vám držím palce... Je to ale krásne vidieť, kedysi niekto napísal lož zvanú biblia, a túto lož podporujú stále veľké skupiny ľudí, rovnako to bude s Anastasiou, takto vidíte, ako sa rodí náboženstvo... Na základe vymyslenej báchorky... Vždy sa rodí na lži, na faloši, pretvárke a sľuboch o lepšom svete, ktorý je možný jedine vtedy, ak patríte k „nim – VERIACIM“... Ale nikdy to tak nefungovalo a nikdy nebude...
No ale poďme k práci tomuto webu. „Anastasia je obyčajný človek, ale vďaka čistote jej úmyslov sa zdá byť bohyňou.“ – Toto si dobre zapamätajte, pretože budúci členovia tohto „združenia“ o pár rokov (možno 10, či 20) už nebudú hovoriť o tom, že sa „zdá byť bohyňou“ ale „je bohyňou“... Toto by si mal prečítať Vatikán ako najväčšia organizácia bojujúca proti iným organizáciám kafrajúcim do ich kšeftu... No jednoducho povedané – tí, čo veria v Anastasiu by mohli pokojne veriť v živého Sherlocka Holmesa, alebo Jamesa Bonda, pretože sa jedná o vymyslené bytosti v románe pôvodného autora...

P.S.tento článok som chcel dať aj na fórum na anastasia.sk ale bohužiaľ nepodarilo sa mi po zaregistrovaní prihlásiť... takže píšem len sem

Funny webs part 1.0

http://www.centrum.mysteria.cz/
Keďže sa vraví, že aj negatívna reklama je reklama...Takže idem robiť reklamu tejto stránke.
Za zmienku stojí už len úryvok z knihy „Posolstvá z vyšších sfér“v úvode: „...Dostávame veľmi veľa posolstiev, týkajúcich sa nášho pozemského života. Možno ani nevieme, čo je to žiť. Naozaj (skutočne) žiť, zo srdca. Nehrajúc divadlo. Na toto poukazuje Osho v jednom nasledujúcom posolstve.“ Autori tohto webu Vám tvrdia, že ste vlastne hlupáci, pretože venujete pozornosť bezvýznamným veciam, veciam, ktoré nie sú prvoradé z hľadiska Vášho vývoja... Povedané inak venujte pozornosť dôležitým veciam, ktoré sú kurzy v ponuke tohto webu ako napríklad „Kurz komunikácie s duchovnými bytosťami“ – samozrejme, že nie zadarmo, ale za 1000 Sk... Viete čo? Skúste za tých premárnených 1000 Sk minúť peniaze radšej na niekoho blízkeho – kúpte hračku synovi, či dcére, kúpte veľkú kyticu manželke, tá sa prekvapí a urobíte ju šťastnou... ale vyhodiť 1000ku do vzduchu (či do duchu???)... No ale v tomto kurze Vás naučia kopec „zaujímavých“ (rozumej nereálnych) vecí, ktoré v živote nevyužijete, a to napríklad nadviazanie kontaktu s duchovnými bytosťami pomocou meditácie, ale rovnako Vám asi vysvetlia kto sú to nanebovstúpení majstri (asi myslia majstrov sveta v cikaní do diaľky), duchovní učitelia a duchovní vodcovia... ale v ponuke sú aj iné kurzy, ktoré sú od 1000 do 2000 Sk, všetko sú to jednodňové intenzívne kurzy (teda okrem jedného)... Odporúčam všetkým kurz anjelskej meditácie, pretože sa dozviete o takej hlúposti ako je hierarchia anjelov, o komunikácii s anjelmi, spolupráci s nimi a to za jeden deň... Autori si asi zobrali k srdcu, že zázraky robia na počkanie a nemožné do troch dní... A v „online shope“ si môžete kúpiť aj takú vec ako sú fľaštičky „Evergreen Mini Pack“ za 2000 Sk, akosi som sa nedostal k tomu, načo to slúži, ale blbec kúpi... a je tu aj kopec iných dôležitých vecí pre život, napríklad Conco, k čomu zase chýba vysvetlenie, ale blbec kúpi... No ale poďme ďalej, okrem nezmyselných kurzov a blbostí neznámych názvov máme v ponuke aj rôzne terapie ako je programovanie mysle – toto je cool, kto vie, či je novo naprogramovaný software do vašej hlavy kompatibilný s 21.storočím, prípadne, či je to legálna verzia programu, alebo to stiahli z webu a našli len nejaký crack... :-) ceny terapií sú od 300 do 500 Sk. Dokonca Vás vyliečia biotroponom, ktorý ani google nenašiel... Proste geniálny biznis zameraný na ľudí, ktorý sú duchovne slabí a nevedia uvažovať hlavičkou ... No a na záver Vám poviem len toľko, že pracujú s rôznymi druhmi energií, a vedia Vám aj sprostredkovať svetlo (čo Vám ja urobím zadarmo, keď zapálim žiarovku)...

Perfektné foto :-)

funny webs part 0.0

Rozhodol som sa, že vytvorím „kapitolu“ o weboch, ktoré sa vymaňujú zo všetkého logického a sú na smiech... Budú to pravdepodobne rôzne spoločenstvá, ktoré popierajú ľudský pokrok a žijú v jaskyniach ako zabrzdené opice a podobne... Normálni ľudia sa na nich zabavia, pretože tak to asi má každý občan s IQ väčším ako 38 pochopiť. Pre tých ostatných to bude možno modlou a životným štýlom... Proste idem kritizovať, keď už do môjho blogu nikto nezabŕda a všetci s ním asi súhlasia... :-) No každopádne v najbližšej dobe určite preskenujem obsah pár „geniálnych“ stránok, ktoré sa mi už v záložkách začínajú hromadiť... Dnes niet času, ale chcel som napísať o svojich plánoch... Samozrejme, že budem pokračovať v tom, v čom doteraz... V biblii je ešte veľa svinstva, ktoré treba zvýrazniť, cirkev je stále len organizácia postavená na zločineckých praktikách, a verím, že sa pustím aj do iných druhov veriacich...napríklad jehovistov... pretože tí tiež pravdepodobne majú svoje praktiky na hrabanie majetku ako ostatné spoločenstvá, ktoré sa klaňajú niekomu len preto, že ho v živote nevideli a pravdepodobnosť, že existuje ten niekto je tiež mizerná...
P.S.: Dúfam, že ste si boli uctiť pamiatku svojich blízkych pozostalých, ako sa na normálnych ľudí patrí... (to je myslené úprimne )


hacknutí vesmírni ľudia :-) niekto sa pekne vyhral :-)