Náboženstvo pod drobnohľadom alebo nástroj na manipuláciu ľudí

Neviem, čo Boh je, ale viem, čo nie je. Prečo cirkev klame? Náboženstvo vlastne presvedčuje ľudí, že sa tu nachádza neviditeľný muž žijúci v oblakoch, ktorý vidí všetko, čo robíte, každú jedinú minútu Vášho dňa. A tento neviditeľný muž má svoj špeciálny zoznam desiatich vecí, ktoré nechce, aby ste robili. A keď urobíte akúkoľvek z týchto desiatich vecí, má špeciálne miesto plné ohňa a dymu a pálenia a mučenia a bolesti, kam Vás pošle žiť a trpieť a spaľovať a dusiť sa a kričať a plakať až na veky vekov...

Ale on Vás miluje! Miluje Vás a potrebuje Vaše peniaze! Je všemocný, perfektný, vševediaci a múdry. Nejako ale nevie pracovať s peniazmi.... Náboženstvo získava miliardy dolárov, Eur, alebo čohokoľvek chcete... a vždy potrebuje viac a viac a viac...

Poďme trošku do histórie... Slnko, všetci ho poznáme... Už 10 tisíc rokov pred naším letopočtom sú historické záznamy hojné na odkazy ľudí rešpektujúcich a uctievajúcich tento objekt... Je veľmi jednoduché pochopiť prečo. Keď každé ráno slnko vychádza, prinášajúc svetlo, teplo, bezpečie ľudí pre chladom, slepotou, predátormi, ktorí sa skrývajú pod rúškom noci. Ľudia pochopili, že bez slnka nevyrastie úroda a život na planéte by nemal šancu.. Tieto skutočnosti robia slnko najuctievanejším objektom všetkých dôb. Tiež si boli vedomí hviezd. Sledovanie hviezd im umožňovalo rozpoznávať a predvídať udalosti, ktoré sa prihodia za dlhšie časové obdobie, napr. zatmenie, alebo spln. Prešli v súpisy hviezdnych zoskupení, ktoré dnes poznáme pod názvom súhvezdie...

Toto je kríž zverokruhu, jedného z najstarších pojmov ľudskej histórie. Zobrazuje slnko ako obrazne prechádza cez 12 hlavných súhvezdí v priebehu roka. Termín zverokruh sa vzťahuje k faktu, že súhvezdia boli zosobnené podobami zvierat. Vo svete predchádzajúcich civilizácii slnko a hviezdy len nenasledovali, zosobnili ich s prispôsobivými mýtmi zahrnujúcimi ich presuny a vzťahy. Slnko, ktoré dáva život a zachraňuje hodnoty, bolo zosobnené ako vzor nikdy nevideného stvoriteľa boha. Božie slnko. Svetlo sveta. Spasiteľ ľudského druhu. Taktiež 12 súhvezdí reprezentuje miesta cesty božieho slnka. A boli im pridelené mená, väčšinou zastávajúce faktory prírody, ktoré sa dejú v danom období. Napríklad Vodnár - posol vody, ktorý prináša na jar dažde.Toto je Horus. Bol bohom slnka v Egypte okolo roku 3000 pred našim letopočtom. On je slnko stelesnené v jeho živote radou alegorických mýtov zahrňujúcich posúvanie slnka po oblohe. Zo starovekých hieroglyfov z Egypta vieme toho mnoho o solárnom vykúpení. Napríklad: Horus znamenajúci slnko alebo svetlo mal nepriateľa nazvaného Set. A Set bol stelesnením temnoty a noci. A obrazne povedané, Horus každé ráno vyhral bitku nad Setom, zatiaľ čo večer by Set porazil Horusa a poslal ho do podsvetia. Je dôležité vedieť, že tma proti svetlu, alebo dobro proti zlu sú jedny z najznámejších náboženských faktov a sú stále povznášané na mnoho úrovní aj dnes. Dá sa povedať, že Horusov príbeh je nasledujúci: Horus sa narodil 25.decembra panne Isis Marii. Jeho narodenie bolo sprevádzané hviezdou na východe, ktorá trom kráľom dala možnosť nájsť a vyzdobiť novonarodeného spasiteľa. Keď mal 12, stal sa detským učiteľom. Vo veku 30 rokov bol pokrstený postavou zvanou Anap a tým začala jeho vláda. Horus mal 12 učeníkov, ktorí cestovali a robili zázraky ako uzdravovanie nemocných a chodenie po vode. Horus bol známy pod veľa inými menami, ako napríklad Pravda, či Svetlo., Bohov posvetený syn, Dobrý pastier, Boží baránok a mnoho ďalších... Po zradení Typthonom bol Horus ukrižovaný, pochovaný a za 3 dni nasledovalo jeho zmŕtvychvstanie. Tieto Horusove vlastnosti, či sú pôvodné alebo nie, prešli do mnohých kultúr na svete a pre množstvo bohov nájdeme v podstate rovnakú mytologickú stavbu. Attis z Phrygie, narodený panne Nane 25.decembra. Ukrižovaný, umiestnený do hrobky a za 3 dni vstal z mŕtvych. Krishna z Indie, narodený panne Devaki a hviezda na východe signalizovala jeho príchod. Jeho učeníci predvádzali zázraky a po smrti vstal z mŕtvych. Dionysus z Grécka, narodený 25.decembra, bol cestujúci učiteľ predvádzajúci zázraky ako premenu vody na víno. Bol známy ako Král kráľov, jediný Bohu narodený syn, Alfa a Omega a mnoho ďalších...A po smrti vstal z mŕtvych. Mithra z Perzie, narodený 25.decembra. Mal 12 učeníkov a predvádzal zázraky. Po smrti pochovaný na 3 dni a potom vstal z mŕtvych. Známy ako Pravda, Svetlo a veľa ďalších... Zaujímavé je, že deň uctievania posvätnej Mithry bola nedeľa. Faktom zostáva, že tu máme príliš veľa spasiteľov z veľkého množstva období na celom svete, ktorí sú popisovaní týmito základnými charakteristikami. Otázkou zostáva prečo tieto vlastnosti? Prečo panna a prečo 25.december? Prečo boli mŕtvi 3 dni a nevyhnutne nasledovalo zmŕtvychvstanie? Prečo 12 učeníkov alebo stúpencov? Aby sme nato prišli, poďme preskúmať posledného z týchto spasiteľov...

Ježiš Kristus sa narodil panne Márii 25.decembra v Betleheme. Jeho narodenie oznamovala hviezda na východe, ktorú nasledovali traja králi, aby nastrojili nového spasiteľa. Bol detským učiteľom, keď mal 12 rokov a v 30 bol pokrstený Jánom Krstiteľom. A tým začala jeho vláda. Ježiš mal 12 učeníkov, ktorí cestovali a predvádzali zázraky ako uzdravenie nemocných, chodenie po vode, oživenie mŕtvych. Je tiež známy ako Kráľ kráľov, Syn Boží, Svetlo sveta, Alfa a Omega, Boží baránok a mnoho mnoho ďalších. Potom bol zradený učeníkom Judášom a predaný za 30 kúskov striebra, bol ukrižovaný, pochovaný a za 3 dni vstal z mŕtvych a vystúpal do nebies.Po prvé: časť o narodení je čisto astrologického rázu. Tá hviezda na východe je Sírius, najjasnejšia hviezda na nočnej oblohe, ktorá sa 24.decembra zoradí s troma najžiarivejšími hviezdami v súhvezdí Orion. Tieto tri jasné hviezdy v súhvezdí Orion sú dnes nazývané rovnako ako boli nazývané v starých dobách - Traja králi. A Traja králi a najjasnejšia hviezda - Sírius ukazujú na miesto východu slnka 25.decembra.
Toto je dôvod, prečo Traja králi nasledovali hviezdu na východe - zameriavajú východ slnka, zrodenie slnka. Panna Mária značí súhvezdie Panny, taktiež známe ako Virgo, Virgo latinsky znamená panna. Prastarý symbol pre Virgo je písmeno M. Preto Maria patrí k ďalším pannám-matkám, ako napríklad Adonisova matka Myrra, alebo Budhova matka Maya, všetky začínajú na M. Virgo bolo tiež známe ako Chrám chleba (voľne preložené) a znázornením Virgo je panna držiaca snop pšenice.Tento Chrám chleba a jeho symbol pšenice zastupuje august a september, čas žatvy. Betlehem sa často prekladá ako Chrám chleba, teda Betlehem je zastúpením súhvezdia Virgo - miesta na oblohe, nie na zemi. Tu je ďalší veľmi zaujímavý fenomén, ktorý nastáva okolo 25.decembra, alebo zimného slnovratu. Od letného do zimného slnovratu sa dni stávajú kratšie a chladnejšie a z pohľadu severnej pologule - Slnko sa objavuje akoby na juhu, stáva sa menším a vzácnejším. Skracovanie dní a koniec úrody s blížiacim sa zimným slnovratom symbolizuje priebeh smrti v starých dobách. Bola to smrť Slnka. A 22.decembra bola smrť slnka dokončená. Pre Slnko, ktoré sa po 6 mesiacov pohybuje smerom k juhu to znamená najnižší bod na oblohe. Tu sa vyskytujú zaujímavé udalosti: Slnko sa prestane pohybovať na juh na celé 3 dni. A počas tejto trojdennej pauzy Slnko zostáva v blízkosti Južného kríža, alebo inak súhvezdia Crux.


A po tejto dobe, 25.decembra, sa Slnko pohne o jeden stupeň, tento krát na sever predzvestujúc dlhšie dni, teplo a jar. A preto sa hovorilo: Syn zomrel na kríži a bol mŕtvy 3 dni, aby vstal z mŕtvych a znovu sa narodil. Toto je dôvod, prečo Ježiš a mnoho ďalších slnečných bohov majú spoločné ukrižovanie, boli mŕtvi 3 dni a následne proces zmŕtvychvstania. Je to prechodné obdobie Slnka pred tým, než zmení svoj pohyb späť a na severnú pologuľu prináša jar a tým pádom aj spásu. Avšak, oni neoslavujú zmŕtvychvstanie slnka až do jarnej rovnodennosti, alebo do Veľkej noci. Preto v dobe jarnej rovnodennosti slnko prekoná diablovu temnotu tým, že sa dni po rovnodennosti stanú dlhšími než noc a znovu ožívajú jarné podmienky. Pravdepodobne najjasnejšie zo všetkých astrologických symbolov okolo Ježiša je 12 učeníkov. Jednoducho sú dvanástimi súhvezdiami zverokruhu, ktoré Ježiš, ako slnko, nechal cestovať. Popravde, číslom 12 je prepchatá celá biblia. Tento text má viac dočinenia v astrológiou než čokoľvek iného. Ak sa vrátime späť ku krížu zverokruhu, obraznému životu Slnka, nebol to len umelecký výraz alebo nástroj na sledovanie slnečného pohybu. Bol to tiež pohanský duchovný symbol, ktorý jednoducho vypadal takto:Toto nie je symbol kresťanstva, je to pohanská adaptácia kríža zverokruhu. Preto bol Ježiš v skorších dobrách zobrazovaný s hlavou na kríži. Pre Ježiša je to Slnko, Syn Boha, svetlo sveta, pozdvihnutý záchranca, ktorý príde znova tak, ako to robí každé ráno s hrdosťou Boha, ktorý chráni pred silami temna a rodí sa znovu každé ráno a môžete ho vidieť v oblakoch, hore v nebesiach s korunou z tŕňov alebo so slnečnými lúčami.

Z množstva astrologických, či astronomických metafor v Biblii jedna z najdôležitejších má dočinia s letopočtami.Naskrz celou bibliou je mnoho zmienok o letopočtoch. Aby sme tomu dobre porozumeli, musíme byť dobre oboznámený s fenoménom známym ako proces rovnodennosti. Prastarí Egypťania idúci po stopách kultúr svojich predkov rozpoznávajú približne 2150 rokov východ slnka v deň jarnej rovnodennosti, ktorá nastane v inom znamení zverokruhu. To má dočinenia s pomalou zmenou uhlu pohľadu zo Zeme, ktorá sa otáča po svojich osách. Nazýva sa to „proces“, pretože súhvezdia idú pospiatku, než v priebehu normálneho cyklu. Doba, za ktorú proces prejde všetkými 12 znameniami trvá približne 25765 rokov. Taktiež sa to nazýva ako ohromný rok a staré spoločnosti sa toho veľmi obávali a uvádzali každých 2150 rokov ako „VEK“ Od roku 4300 pred n.l.do 2150 pred n.l.to bol vek Taurusa - Býka. Od roku 2150 pred n.l. do 1 n.l. to bol vek Ariesa -Barana. A od roku 1 do 2150 je doba Rýb, to je vek, v ktorom sa nachádzame. A okolo roku 2150 prejdeme do nového veku, veku Vodnára. Biblia odráža široké pojednanie o symbolickom pohybe skrz tri obdobia, zatiaľ čo predzvestuje ďalej. V starom zákone, keď Mojžiš zostúpil na horu Sinaj s desiatimi prikázaniami bol veľmi zmätený, keď videl svoj ľud ako pracuje na zlatom býkovi. Popravde, rozbil kamenné dosky a naviedol svojich ľudí, aby sa navzájom pozabíjali, aby sa tým sami očistili. Najbiblickejší bádatelia budú tento hnev dávať za vinu tomu, že Izraelci pracovali na zlom idole, alebo čomusi podobnému. Realita je, že zlatý býk je býk Taurus. A Mojžiš predstavuje nový vek Ariesa-Barana. Preto v dnešnej dobe židia stále trúbia na baraní roh. Mojžiš predstavuje nový vek Ariesa, a všetci v novom veku musia zhadzovať vek starý. Iné náboženstvo berie tieto prechody tiež, ako predkresťanský boh Mitra zabil býka.

Ježiš je postava, ktorá uvádza vek po Ariesovi - vek Rýb (dvoch rýb). Symbolika rýb sa hojne v vyskytuje v Novom zákone. Ježiš nakŕmil 5000 ľudí chlebom a dvoma rybami. Keď začala jeho vláda idúca súbežne s Galileom, spriatelil sa s dvoma rybármi, ktorí ho nasledovali. A myslím, že všetci videli „Ježišovu rybičku“ na zadku áut. Ak vôbec vedia, čo to znamená. Je to pohanský astrologický symbol pre slnečné kráľovstvo vo veku Rýb. Prakticky Ježišove predpokladané narodenie je v podstate začiatkom tohto veku. V Lukášovi 22:10, keď sa Ježiša pýtajú jeho učeníci, kde bude ďalší baránok až zomrie, Ježis odpovedá: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,... Toto Písmo sväté je zďaleka najodhaľujúcejšie zo všetkých astrologických spomenutí. Muž nesúci krčah vody je Vodnár - Posol vody, ktorý je vždy znázorňovaný ako muž vylievajúci vodu z krčahu. Ten znázorňuje vek po Rybách. A keď Slnko (Boží syn) opustí vek Rýb (Ježiš) presunie sa do domu Vodnára, tak ako Vodnár nasleduje Ryby v procese rovnodennosti. Všetko, čo Ježiš hovorí je, že po veku Rýb nastane vek Vodnára. Teraz sme počuli všetko o konci éry a o konci sveta. Kreslené podanie v Knihe zjavení vedie k tomu, že hlavný zdroj tejto myšlienky pochádza z Matúša 28:20, kde Ježiš hovorí: Budem s vami až do konca sveta. Avšak vo verzii od Kinga Jamesa je „svet“ jednou z mnoho chýb v preklade. Slovo, ktoré bolo použité je „éra“, čo znamená vek. „Budem s vami do konca vekov.“ Čo je pravda, pretože Ježišove slnečné stelesnenie Rýb skončí, a Slnko vstúpi do veku Vodnára. Úplný koncept konca éry a konca sveta je zle vysvetlená astrologická alegória. Povedze 2 miliardám ľudí, ktorí veria, že koniec sveta sa blíži.. A ešte, postava Ježiša je knižne a astrologicky výslovne prebraná od egyptského boha Slnka Horusa. Napríklad, na stenách chrámu Luxor v Egypte sú 3500 rokov vytesané obrazy zvestovania, že panna Isis splodila Horusa. Obrazy začínajú myšlienkou o zvestovaní, že panna splodila Horusa. Neith - Duch svätý oplodňuje pannu a potom panna porodí, a uctievaní. To je presná koncepcia príbehu o zázraku Ježiša. Popravde, knižné podoby medzi egyptským a kresťanským náboženstvom sú ohromujúce.
A kopírovanie pokračuje... Príbeh o Noemovi a jeho arche je prevzatý zo zvyku. Koncept veľkej potopy je všadeprítomný na celom svete s viac ako 200 tvrdeniami v rôznych časových dobách. Avšak jeden nesiaha ďalej do predkresťanskej doby, než k Eposu o Gilgamešovi, napísanom v roku 2600 pred n.l. Tento príbeh hovorí o veľkej potope zoslanej Bohom, na arche sa zachránili zvieratá a dokonca o vypustení a vrátení holubice, všetko je tak ako v biblickom príbehu s veľa ďalšími podobnosťami. A potom tu máme okopírovaný príbeh o Mojžišovi. V dobe jeho narodenia bol Mojžiš vložený do prúteného košíku a vyslaný po rieke, aby sa vyhlo jeho zavraždeniu. Neskôr bol zachránený kráľovskou dcérou a bol vychovaný ako princ. Tento príbeh o dieťati a košíku bol prevzaný priamo z mýtu o Sargonovi z Akadu, ktorý je približne z roku 2250 pred n.l. Sargon sa narodil, bol uložený do prúteného košíku, aby sa vyhlo jeho zavraždeniu a poslaný po rieke. Bol zachránený a vychovávaná Akki, kráľovskou pôrodnou babou. Ešte viac je Mojžiš známy ako postava, ktorá priniesla desatoro prikázaní. Avšak myšlienka o prinesení prikázaní od Boha a ich zvestovanie na hore, je tiež veľmi starý motív. Mojžiš je iba ďalšou z rady postáv, ktoré priniesli prikázania v mytologickej histórii. V Inddi bol ohromným zákonodarcom Manou. Na Kréte Minos vystúpil na horu Dikta, kde mu Zeus dal posvätné zákony. Zatiaľ čo v Egypte to bol Mises, kto priniesol kamenné dosky a na ne boh napísal prikázania. Čo sa týka desatora prikázaní, prevzali ho priamo zo Spell 125 z egyptskej knihy mŕtvych. Zatiaľ čo kniha mŕtvych hovorí „Neukradnem“, toto prešlo v „Nepokradneš“, „Nezabijem“ prešlo v „Nezabiješ“, „Nebudem klamať“ prešlo v „Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu“ a tak ďalej. V skutočnosti Egyptské náboženstvo je hlavným základom pre židovsko-kresťanskú teológiu. Krst, život po smrti, konečný rozsudok, porodenie panny, zmŕtvychvstanie, ukrižovanie, archa, obrezanie, spasitelia, sväté prijímanie, veľká potopa, Veľká noc, Vianoce, baránok a mnoho ďalších sú ako egyptské myšlienky dlho pred kresťanstvom, či židovstvom.
Justin Martyr (100-165 n.l.), jeden z prvých kresťanských historikov a obhajcov napísal - „Keď povieme, že on, Ježis Kristus, náš učiteľ, bol stvorený z bezsexuálneho aktu, bol ukrižovaný, povstal a vystúpal do nebies, nemôžeme navrhnúť nič iného než čomu veríme ohľadne synov (boha) Jupitera.“ V inom spise Justin Martyr hovorí: Narodil sa panne, prijmite to ako fakt s tým v čo veríte v (bohu) Persea. Je zrejmé, že Justin a ďalší ranní kresťania vedeli ako veľmi je si kresťanstvo podobné s pohanským náboženstvom. Avšak Justin mal riešenie. Čo sa tohto týka, urobil do diabol (Diabli...klamstvom predstierali, že Minerva bola dcéra Jupitera, stvorená bez sexuálneho aktu). Diabol predvídavo prišiel pred Kristom a vytvoril svoje vlastnosti v pohanskom svete. Títo ľudia v podstate veria, že svet je starý 12000 rokov. Prisahám Bohu!

Malý vtípek pre zasmiatie:
V skutočnosti som sa pýtal jedného z týchto ľudí. "Ok, skameneliny dinosaurov!" Odpovedal: „Skameneliny dinosaurov? Boh ich sem dal, aby skúšal našu vieru.“ Ja myslím, že boh sem dal teba, aby skúšal moju trpezlivosť kámo.

Biblia nie je nič viac než astrologicky knižná zmiešanina, rovnako ako skoro všetky náboženské mýty pred tým. Popravde, prenosy niektorých znakov do rovnakej, alebo podobnej podoby môžeme nájsť priamo v samotnej biblii. V starom zákone je príbeh o Jozefovi. Jozef bol taký prototyp Ježiša. Jozefove narodenie je pokladané za zázrak, rovnako ako Ježišovo. Jozef pochádzal z dvanástich bratov, Ježiš mal 12 učeníkov. Jozef bol predaný za 20 kúskov striebra, Ježiš za 30. Jozef začína svoje dielo v 30 rokoch, Ježiš tiež v 30 rokoch. Týchto podôb je viac a viac. Ďalej máme nejakú nebiblickú historickú zmienku o osobe, ktorá mala rovnaké meno Ježiš a bol to syn Márie, ktorá mala 12 učeníkov, liečiacich ľudí a pod. Je veľa kronikárov, ktorí žili okolo stredozemia, niektorí počas alebo po domnelom živote Ježiša. Koľko z týchto historických dokumentov sa o Ježišovi zmieňuje?

Ani jeden.

Aby sme boli spravodliví, neznamená to, že zástancovia Ježiša nemali potvrdený opak. Štyria historici sa typicky zmieňujú, aby ospravedlnili Ježišovu existenciu. Pliny mladší, Suetonius a Tacitus sú prví traja. Každý z ich záznamov sa skladá z prinajmenšom z niekoľkých viet, ktoré sa zmieňujú o Kristusovi, alebo Kristovi, čo popravde nie je meno, ale titul. Znamená to „posvätený“. Štvrtý zdroj je Josefus a bolo dokázané, že to je stovky rokov starý falzifikát. Bohužiaľ, je stále považovaný za pravdu. Mysleli ste si, že človek, ktorý povstal z mŕtvych a vystúpal do nebies pred zrakmi všetkých a predvádzal mnoho zázrakov, ktoré ho vyzdvihli mohol vyť vytvorený v historických záznamoch. Nebol, pretože ako náhle je záznam uvážený, máme veľmi veľa nezrovnalostí o tom, či vôbec postava meno Ježiš kedy existovala.
Kresťanské náboženstvo je paródiou na úlohu slnka, do ktorého si vložili muža zvaného Kristus a odovzdávajú sa mu uctievaním, pričom pôvodne uctievali Slnko. Kresťanstvo proste nie je založené na pravde, dochádza nám k tomu, že kresťanstvo nie je ničím iným než románom daným politicky. Skutočnosť je, že Ježiš bol slnečným božstvom kresťanskej sekty. A rovnako ako ostatní pohanskí bohovia, bol i on mýtická postava. Bolo to politické ustanovenie, ktoré uviedlo Ježiša pre kontrolu spoločnosti. V roku 325 n.l. v Ríme, vládca Constantine zvolal koncil Nicaea. Počas tohto stretnutia bola politicky ustanovená kresťanská náuka. A tak začala dlhá história kresťanských krvipreliatí a cirkevných podvodoch. A po ďalších 1600 rokov Vatikán udržoval politickú moc nad celou Európou, vedúcu do tak radostných vekov ako je doba temna, spolu s udalosťami osvietenia ako Križiacke vojny. Kresťanstvo je spolu s ďalšími teologicky postavenými systémami podvod všetkých podvodov. Slúži k oddeleniu od normálneho sveta ako všetky ostatné. Podporuje slepé podriadenie sa autorite (Náboženstvo nikdy nemôže zlepšiť ľudstvo, preto samo je otroctvom). Potlačuje ľudskú zodpovednosť tým, že Boh má kontrolu nad všetkým a pácha strašné zločiny, ktoré sú ospravedlňované v mene božom. A najdôležitejšie je, že splnomocňuje tých, ktorí poznajú pravdu, ale využívajú mýty k manipulovaniu a kontrolovaniu spoločnosti. Náboženský mýtus je najmocnejší nástroj, ktorý bol kedy vytvorený a slúži ako psychologická sila, na ktorou sa ostatným mýtom hojne darí. Mýtus je myšlienka, nad ktorou keď sa hlboko zamyslíme, zistíme, že je nepravá. V hlbšom význame, v náboženskom význame, mýtus slúži ako orientačný príbeh pre ľudí. Nie je zameraný na spojenie príbehu s realitou, ale na jeho funkčnosť. Príbeh sa nestane funkčným pokiaľ nie je vnímaný ako pravda v spoločnosti alebo v národe. Nezáleží, či má niekto zlý pocit vysloviť otázku o pravde toho posvätného príbehu. Predstavitelia viery sa s nimi o tom nebudú baviť. Budú ich ignorovať, alebo ich napomenú z rúhania. Je zlé, rúhanie a hriešne, aby ste naznačoval, predpokladal alebo pomáhal ostatným ľuďom, aby pochopili...