Ako identifikovať náborára sekty, či náboženstva?

Dlhšiu dobu som sem nenapísal ani čiarku, ale nejak nebolo času ani nálady...
Dnes si vezmeme na pretras tému „Ako identifikovať náborára sekty, či náboženstva“...
Spoločenstvá, ktoré Vás lákajú na svoju vieru (ktorá Vám nič nedá), používajú na zlákanie ostatných ľudí vycvičených „profíkov“, ktorí Vám sľúbia hory doly a okrem toho aj úžasný posmrtný život, ale v tomto živote – teda v jedinom, ktorý máte, Vám nemôžu dať nič, len prázdne sľuby, za ktoré musíte nejakým spôsobom nakoniec zaplatiť práve Vy. Takže otázkou zostáva, ako identifikovať „blázna“, ktorý sa snaží Vás naverbovať do spárov nejakej „vyššej bytosti“? Budem sa vyjadrovať o „bláznoch“, pretože takto by som ja (aj keď nie som odborník) definoval človeka, ktorý je presvedčený, že tým, že obťažujú nás normálnych ľudí, zachraňujú svet... Títo blázni sú presvedčení o svojej pravde, veria bezvýhradne všetkému, čo tvrdia pri nábore, keď Vás stretnú. Zmanipulovanie týchto ľudí je tak silné, že si dokonca myslia, že žijú slobodne, ale sú tiež ovplyvnený lžou a klamstvom. Nedivte sa, keď otvárajú nejakú tú svoju knihu kníh počas rozhovoru s Vami a vyťahujú z tadiaľ jednotlivé verše, ktoré sú vytrhnuté z celkového kontextu, ale v danej chvíli sa môžu zdať zaujímavé pre Vás. Je to dôkazom toho, že „blázon“ je dostatočne mimo reálneho sveta.
Väčšina ľudí, ktorých zláka nejaká sekta (náboženstvo, spoločenstvo, bratstvo, banda – vyberte si názov, aký chcete) je buď psychicky slabá, prežíva krízu, alebo len obdobie, ktoré je ťažko nazvať úspešným. Rovnako je vo veľkom riziku človek, ktorý nemá dostatočné množstvo priateľov, alebo ich nemá vôbec, pretože jeho túžba niekam patriť, môže znamenať to, že sa nevedomky zaradí medzi skupiny týchto bláznov.
Správanie sa náborového pracovníka je pri prvom stretnutí s Vami (na ulici, v škole, či niekde inde) veľmi priateľské, láskavé, náborový pracovník sa snaží vybudovať vzťah dôvery. Ľahko ho začnete považovať za človeka, ktorému môžete dôverovať, čo veľmi ľahko zneužije proti Vám. Ak si myslíte, že Vám sa to stať nemôže, vedzte jednu vec – náborový pracovník je človek, ktorý je školený pre získavanie ľudí, pozná psychologické metódy nato, aby Vás dostal kam chce, formuje otázky tak, aby bolo možné na ne odpovedať prakticky len jedným smerom. Celý dialóg sa vedie touto formou. NAJLEPŠIE SA S TAKÝMTO ČLOVEKOM NEROZPRÁVAŤ A ODÍSŤ... (Alebo ak ste dostatočne informovaný, môžete viesť s ním dialóg a uviesť ho do rozpakov :-D ). Jeho otázky smerujú na bežné platné hodnoty (Chcete, aby bol na svete mier? Chcete, aby ľudia na svete nehladovali? a pod.), na tieto otázky odpovedáte prakticky vždy ÁNO, pretože nechcete vyzerať ako „nemorálne hovädo“, ktoré netúži po mieri na našej matičke zemi. Náborový pracovník Vám ponúka cestu, ktorá ako jediná môže zachrániť ľudstvo, Vás, či Vašu rodinu pred hroziacou katastrofou, koncom sveta a pod. Obľúbené slová takého „blázna“ sú: vedecký, spasenie, jediný, vzdelávací, terapeutický, pravdivý, kresťanský, božia láska a pod. Celkovo sa náborár vyjadruje v neúplných vetách, nedopovie myšlienku. Rovnako Vám neponúka všetky informácie naraz, viac sa môžete dozvedieť na nejakom úžasnom sedení, na ktoré ste „srdečne pozvaní“ (aspoň tak to hlása istá skupina o ktorej som písal už dávnejšie). Odvolávanie sa na výskumy, ktoré si v danej chvíli nemáte kde overiť je samozrejmosťou. Na Vaše otázky odpovedá ďalšími otázkami, v ktorých môže pátrať po Vašich vlastných problémoch, a tie dokáže vyriešiť práve a iba jeho viera, alebo jeho sekta, či náboženstvo. Na druhej strane Vám neponúka bližšie informácie o jeho sekte, či náboženstve, pretože viac sa dozviete až na stretnutí, na ktoré Vás srdečne pozýva.
Ak prijmete pozvanie na stretnutie takejto sekty bláznov, na ktoré ste srdečne pozvaný, zistíte, že sa jedná prakticky o nejakú formu sa modlenia za dokonalý svet, spásu ľudstva poväčšine v nejakom byte, či primitívnom priestore (trápna prenajatá miestnosť, z ktorej ochránia ľudstvo pred skazou mi príde dosť vtipná). Súčasťou takéhoto stretnutia môže byť tzv. love bombing, kedy sa k Vám všetci správajú tak milo, až je ťažko im odolať. Sladké úsmevy, srdečné pohľady, ústretovosť, záujem o Vás a Váš život, milé tváre slizkých svíň by som to nazval ja. Pri takýchto okamihoch je možné zažiť dokonca aj pocit šťastia, či „vnútorného tepla“, ale tento pocit „lásky okolia“ nie je nezištný. Je vypočítavý, cielený, a má za úmysel Vás dostať do svojich kruhov a pazúrov, z ktorých je len ťažko sa vymotať.
V blízkej dobe snáď napíšem aj o tom, ako identifikovať človeka z Vášho blízkeho okolia, ktorý podľahol takejto sekte a možnostiach, ako ho odtiaľ dostať von.