Biblia, kniha plná zločinov v.3

Pokračovanie nedalo na seba dlho čakať... Inak ak by sa Vám niektoré citáty z biblie zdali možno „prekrútené“, a že vo Vašej biblii sa takéto čosi nenachádza, tak len pre informáciu uvádzam, že bibliu, z ktorej čerpám ja, je v elektronickej podobe a podľa toho, čo sa tu píše, to vraj súhlasí s vydaním SSV a SÚSCM v Ríme z roku 1995 (ani za „boha“ neviem, čo znamenajú tie skratky, ale zainteresovaní by mohli vedieť)...
Dnes si rozoberieme druhú knihu kroník... a začneme len tak zľahka Šalamúnom....
„Potom Šalamún spočítal všetkých cudzích mužov, ktorí boli v izraelskej krajine, podľa sčítania, ktoré previedol jeho otec Dávid, a zistilo sa, že ich je stopäťdesiattritisícšesťsto. Sedemdesiattisíc z nich urobil nosičmi bremien, osemdesiattisíc kamenármi vo vrchoch a tritisícšesťsto dozorcami, aby ľud pracoval.“ (druhá kniha kroník, 2:16,17) – nechcem byť na uja Šalamúna zlý, ale nie je toto náhodou prejav rasizmu? Prejav otrokárstva?
„Kráľ Šalamún a celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť“ (druhá kniha kroník 5:6) – ochranu zvierat na neho!!! Zabíjať zvery len pre potešenie neexistujúceho občana neexistujúcich nebies...
„Kráľ Šalamún zabil na obetu dvadsaťdvatisíc kusov hovädzieho dobytka a stodvadsaťtisíc oviec. Takto kráľ a všetok ľud zasvätili dom Bohu.“ (druhá kniha kroník 7:5) – ďalšie zbytočné vraždenie zvierat pre niekoho, kto to nikdy neocení... Čo by zato mäso dali možno tí jeho otroci?
„Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali z Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, 8 ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že ich synovia Izraela nevyhubili, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň.“ (druhá kniha kroník 8:7) – Ešte stále Vám nestačí zločineckého správania sa Šalámúna. Ako cirkev môže tvrdiť, že boh miluje všetkých bez rozdielu, keď dovolil niečo takéto? Chcete sa oddávať biblii, ktorá schvaľuje otroctvo? Otroctvo, ktoré odsudzujete pokiaľ prebiehalo v iných náboženstvách, ktoré prebiehalo a prebieha v iných štátoch? Je úplne identické so Šalamúnovým, len VY ho nevidíte pre svoju zaslepenosť BOHU... bohu, ktorý na Vás pácha rakovinu, maláriu (teda to u len tých afrických veriacich), bohu, ktorý dopúšťa vo Vašom živote choroby, nevraživosť... bohu, ktorý na Vás ovečky kašle, keď Vás znásilňuje nejaký úchyl v temnom zákutí ešte temnejšej noci, či sem tam aj za bieleho dňa. Chcete patriť k organizácii (rozumej cirkvi), ktorá velebí tvora, ktorý o Vás nestojí a absolútne sa o Vás nestará? Jediný kto sa o Vás postará ste Vy sami! A preto sa venujte a dôverujte najmä sebe a svojím schopnostiam a vlastnostiam! Milujte svoju rodinu viac ako vymysleného uja!!!Milujte svoje deti radšej ako toho vášho uja! Čas, ktorý venujete modlitbám k nemu venujte ľuďom, ktorí si to zaslúžia, ľuďom vo Vašom blízkom okolí. Venujte ho deťom, zoberte ich radšej na detské ihrisko, ako ťahať ich každú nedeľu do nejakého baráku....
Nechal som sa uniesť...pokračujme... A viete čo? Na dnes mám v paži celú bibliu, je to zbierka úbohých veršov, ktoré nemajú hlavu ani pätu! Je to kniha napísaná na zmagorenie obyvateľstva vtedajšej doby a čo sa divím, že aj dnes sa nájdu prízemné bytosti, ktoré veria blábolu nejakých panáčikov, čo potrebovali vymyslieť srdcervúce príbehy nato, aby strach v ľuďoch ďalej žil... nato, aby ľudia s pokorou a peniazmi sa prichyľovali k cirkvi. Keď by bola cirkev taká dokonalá ako by mala byť, nedostávala by peniaze z daní všetkých občanov. Získavala by peniaze na svoju obohacovaciu kampaň len z tých zdrojov, ktoré by jej poskytli zaregistrovaní veriaci. Ale keby ste VY zaregistrovaní veriaci mali priamo z vlastného vrecka dávať nielen korunky ale celé sto až tisíckorunáčky ujovi, ktorý Vám prečíta pár odstavcov z knihy plnej vrážd, rasizmu, nenávisti, otroctva a zbytočného pustošenia dobytka, vysrali by ste sa nato. Nechávam sa uniesť, ale čo na tom... Vravím len svoj názor. Keď si založím spoločnosť, ktorá okradne milióny ľudí o strechu nad hlavou, ktorá povraždí státisíce ľudí, a ktorá kradne, kde sa dá a keď moji synovia, vnuci, pravnuci atď budú z toho, aj keď už ako slušní občania žiť, zdá sa Vám to OK s Vašou teóriu? Budete nadávať na mojich potomkov, že žijú z blahobytu, ktorý nakradol ich predok, budete ich nenávidieť zato, že sa majú dobre, lepšie ako VY, a tomu sa hovorí závisť, jeden z hriechov. A presne z tohto žije žije cirkev, zo zločinov, ktoré kedysi napáchala. Dnešná cirkev Vás nabáda pomáhať, ale keby sama cirkev predala knihy, sochy a všetky tretky vo Vatikáne, mohli by pomôcť celej Afrike, ale prečo by to robili? Preto, aby zachránili ľudské životy? Na tie zvysoka kašlú, inak by cirkev všetko, čo zarobí väčšinou zo štátnych rozpočtov venovala na charitu, na pomoc „blížnym“ ľuďom v núdzi... Tomuto Vy veríte? Kvôli tomuto chodíte do kostola??? Hanba VÁM...

Biblia, kniha plná zločinov v.2


Tento príspevok je pokračovaním k už načatej téme biblie a jej morbídneho textu, nevhodného pre detského čitateľa. Je dosť zaujímavé, ako je možné v „detských bibliách“ vynechať tieto pasáže a urobiť z tejto knihy plnej zločinov brožúrku plnú lásky a „pravdy“ o Ježišovi a starom ujovi „bohovi“.
Takže poďme nato. Dnes si na pretras vezmeme prvú knihu kroník. Konkrétne sa môžeme baviť o rodokmeňoch, ešte presnejšie o rodokmeni Simeonov. „Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias júdskeho kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Meunejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa namiesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir, päťsto mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Naáriášom, Rafaiášom a Ozielom, pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili, a bývajú tam až po dnešný deň.“ ( Prvá kniha kroník 4:41 až 43). Ďalej je to rodokmeň zajordánksych Manassesovcov, ktorom sa hovorí: „Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi (Prvá kniha kroník 5:25) . Dejiny kráľa Dávida hl.10-29 sú tiež vskutku „nežné“. Oplatí sa to vidieť celé takže:“ Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe. Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: „Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma!“ Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnoš videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na meč a zomrel. Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. Keď celé mužstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že (Izraeliti) utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padlých na vrchu Gelboe. Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona.
V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terebintou v Jábese a postili sa sedem dní.
Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi.“ (Prvá kniha kroník 10:1 až 13).Všetko by bolo celkom v poriadku, história je pokrytá množstvom bojov, ale zdá sa mi absolútnym svinstvom a vlastne nacistickí nemci robili podobné veci, že okrádali zabitých (židov). No, ale predsa kresťan by nacistické rabovanie a zabíjanie s filištíncami v živote nespojil. A zabiť niekoho len preto, že niekto nezachoval „Pánovo“ slovo, že vyhľadal vyvolávačku duchov, aby mu radila? Zato, že „Pán“ nemal čas poradiť? Možno nevedel poradiť, možno keby pán poradiť vedel, Šaul by nemusel hľadať nejakú vyvolávačku duchov...
Ale poďme ďalej... K Dávidovým hrdinom. Banaiáš, Jojadov syn. „On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.“
Prvú knihu kroník 13:10 som už spomínal v predchádzajúcom článku o biblii, ale spomeniem ešte raz, pretože dokazuje to, že boh je vrahom: „Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom“.
Pán samozrejme robí všetko pre svoj blahobyt a preto, aby mu ovečky vzdávali pocty, aj keď v celej histórii ľudstva nevidím jediný dôvod, prečo ďakovať bohu, nuž ale dobre. „Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti meno, aké majú tí najväčší na zemi.“ (Prvá kniha kroník 17:8) Pekné, niečo v štýle mafie, ktorá niekomu pomáha a odstraňuje mu z cesty prekážky, a potom sa ozve, že potrebuje čosi na oplátku. A keďže Dávid je len figúrkou, čo má chudák robiť? Podvolí sa tlaku väčšej mocnosti, ktorá by ho mohla zruinovať úplne rovnako, ako ho dostavila na trón.
„Tak Pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo sedemdesiattisíc mužov.“ (Prvá kniha kroník 21:14) Len tak mimochodom, boh zabil 70 000 ľudských životov, a to len preto, že mu vadil v danej chvíli jeden – Dávid. Je toto božia spravodlivosť?
Nuž, nateraz už dosť. Prvá kniha kroník a jej zverstvá sa schýlili k samotnému záveru. A vzhľadom nato, že keď toto píšem je už pomaly noc, tak idem spať. Nejaká brožúrka (rozumej Biblia) nebude predsa pánom môjho času... Spánok je dôležitejší, ako vymyslená kniha, či vymyslená autorita pre manipulovanie so slabými ľudskými dušičkami.

Čestné prehlásenie


Vzhľadom na fakt, že som na jednej diskusii (dosť dávnejšie) na sme-čku našiel odkaz na svoj blog a vzhľadom nato, že ma prirovnali k názorom neonacistov čestne prehlasujem, že niesom členom žiadnej rasistickej, nacitstickej, neonacistickej, komunistickej skupiny, náboženskej ani antináboženskej sekty (či cirkvi). Naopak odsudzujem rasizmus a moje anticirkevné a antibožie príspevky vychádzajú z môjho osobného názoru, a sem tam z podkladov iných písaných textov (napríklad: Biblia :-) That's all, folks! Dlho som nič nenapísal, ale sľubujem, že to sa čoskoro zmení... Ďakujem za pochopenie