Kniha Genezis, logika? Inteligencia? Blud? LOŽ?

Adam a Eva mali syna Kaina a potom Ábela. Kain zabil Ábela, to všetci vieme... „A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha.“ Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maivel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy... A tu nastáva logická otázka... Odkiaľ boli tie ženy? Neviem, žeby sa logicky a či vôbec zdvôvodňovalo narodenie nejakej inej ženy ako Evy. Kain poznal svoju ženu... Odkiaľ bola, keď jediná stvorená bytosť nežného pohlavia bola Eva? Alebo, žeby Eva nebola jediná? To znamená, že svet už predtým existoval a boh len kopíroval Evu podľa existujúcej živej bytosti – „ženy“. Alebo inak... Ona mu porodila Henocha, Henochovi sa narodil syn Irad, ktorý mal syna (Maviel) a ten mal syna (Matusael), ktorý mal tiež syna (Lamech). Lamech si vzal dve ženy... Odkiaľ mali ženy Irad, Maviel, Matusael, Lamech (dokonca dve)? Asi sa niekde niečo prieči s logickou myšlienkou o stvorení sveta, neverím síce ani zarytým vedcom o veľkom tresku, ale to má aspoň nejaký logický základ... Kniha Genezis akosi logický podklad nemá a preto nemôže byť reálnou obdobou vzniku života... Aj keď teraz ma napadla iná myšlienka, možno, že Eva a Adamko nemali len synov, mali aj dcéry (o ktorých sa nepíše) a tie sa rozmnožovali so svojimi bratmi, čiže vďaka incestu... No hnusné... Tak budem veľmi rád, ak sa nájdu ľudia, ktorí „sú mi príbuzní“ a aj tí, čo logicky uvažujú a „nie sú mi príbuzní“ aby vyjadrili svoj názor, nepotrebujem citáty, tie si môžem prečítať z dostupnej literatúry, skôr ma zaujíma VÁŠ osobný názor, verím, že v rozvíjaní rozhovorov budeme zároveň rozvíjať aj poznanie a logiku danej problematiky... A nezabúdajte, podľa biblie sme všetci príbuzní, tak sa na mňa ako blížneho svojho nehnevajte...o tom je tento blog :-) Verte mi, že ďalej budem rozvíjať problematiku... S potešením a radosťou.

“Všetko je vôľa božia!“

Zdravím všetkých, čo sem zavítali. Názov Antikresťan som zvolil jednoducho preto, lebo sa mi to zdalo vhodné pre tento blog a preto, čo je jeho hlavnou pointou. Totiž nejde tu ani tak o blog, ako o diskusie k témam súviacim s bohom, ježišom, vierou v tieto segmenty a bezlogické útvary tvorené po stáročia z jednoduchého titulu – manipulácia s ľuďmi. Názov tohto príspevku je zvolený veľmi jednoducho, pretože podľa veriacich „Všetko je vôľa božia“ a musia potom uznať, že vlastne boh ma prinútil stvoriť tento blog. Pre tých, čo dávajú na vlastný rozum, vlastné sily a schopnosti vo svojom živote nemusím dopodrobna vysvetľovať, prečo tento blog vznikol. Je na Vás ľuďoch všetkých názorov a vierovyznaní obhajovať, či zatracovať mňa a moje názory, resp.otázky, alebo ich rozvíjať a diskutovať o nich, pokiaľ možno bez nadávok na konkrétne osoby (na neexistujúce postavy nie je problém, ale vyvarujte sa prosím nadávok najhrubšieho zrna, sme predsa len ľudia). Takže - odkaz všetkým veriacim, ktorým pení teraz v žilách krv, nemôžete ma nenávidieť, pretože „Miluj blížneho svojho“... Takže ďakujem za Vašu lásku ku mne, bohužiaľ ako neveriaci Vám ju všetkým opätovať nemôžem...