Ak sa Ježiš vráti...

Ak sa Ježiš vráti,
Zabite ho znova.

otcovský prístup :-)