cirkevná realita

"A Ježiš mu povedal : Keď chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj ho chudobným a budeš mať poklad v nebi. A poď, nasleduj ma."