Reakcia na pastiersky list zo dňa 11.11.2007

Biskupi Slovenska vydali dňa 11.11.2007 biskupský list, ktorý bol prečítaný v jednotlivých kostolov pri nedeľných omšiach. (http://www.kbs.sk/?cid=1194862613)

Dovolil som si naň reagovať a dokonca som poslal moju reakciu na adresu predseda.kbs@ksb.sk dňa 13.11.2007 a čakám reakciu, ktorej sa možno nedočkám...
Nech sa páči, tu je prepis odoslaného mailu:


Je možné milovať? Moja odpoveď znie ÁNO, ale nie cestou, ktorú káže cirkev, ale cestou prirodzeného vývoja človeka, lásku je možné cítiť v každom veku, stave, psychickom, či fyzickom rozpoložení človeka. Ale rozhodne tvrdenie, že boh je láska je prinajmenšom zavádzajúce (aj keď to niekto napísal do „svätej“ knihy, zvanej biblia). Boh je všetkým – podľa veriacich a tým pádom je aj zločinom, terorizmom, klamstvom, sadizmom, nenávisťou, závisťou a inými živlami –a keď toto veriaci priznajú, ja uznám, že z hľadiska veriacich môže byť boh láskou... Ale poďme k spomínanému čítaniu z druhej knihy Machabejcov. Časť hovoriaca o matke a jej siedmich synoch nám jasne ukazuje, aká môže byť viera zbytočne slepá a uškodiť človeku, veď synovia verili, že život prijali od boha a z jeho ruky ho opäť prijmú. Keď boh, vo svojej dokonalosti vidí utrpenie svojich ovečiek, nechá ich zomrieť mučeníckou smrťou. TOTO je to čo chcete, vážení veriaci? Veriť v tvora, ktorí je všemocní, ale nechá vás umrieť krutou smrťou a nezasiahne, keď ide naozaj do tuhého a práve vtedy by mal brániť svojich stúpencov? Každá inteligentná spoločnosť (jej zástupcovia) patrične reagujú nato, keď jej obyvateľov niekto plieni – snaží sa ich ubrániť. Ale Váš vodca sa nesnažil ubrániť ani tých siedmich synov, na ktorých utrpenie sa musela dívať ich matka. A ak je hrdinstvom dívať sa na smrť svojich detí a nepokúsiť sa o záchranu ich životov, tak potom nech je pre Vás hrdinstvom, ak nezabránite, alebo sa nepokúsite zabrániť žiadnemu zločinu, ktorého ste svedkom. A na otázku „Či nás svet veľakrát – priamo alebo nepriamo pod rúškom pokroku a tolerancie – nevyzýva zaprieť Boha, opustiť vieru a zanechať čistú lásku?“ Všetko je vôľa Božia! Takže podľa kresťanskej logiky zaprenie Boha a opustenie viery je vôľou božou...
Ďalšia vec, ktorá nemá s citom a láskou nič spoločné je zákaz potratu, ktorý hlásate. Necháte dieťa, ktoré má vrodené telesné vady (a sú jasné už pri vytváraní života) narodiť sa a pritom viete, že do pár mesiacov od narodenia umrie? Toto utrpenie pre rodičov nazývate víťazstvom a láskou a božou vôľou? Utrpenie ľudí nazývate vôľou božou, aj keď to hlásate nepriamo. A k eutanáziám. Ukončenie vlastného života na vlastnú žiadosť považujem za vrchol ľudskosti a pochopenia. Necháte ľudí trpieť pri smrteľných a bolestivých chorobách a pritom viete, že je za ne zodpovedný váš boh. Veď kto iný, veď všetko je vôľa božia. K takémuto božstvu vy vzhliadate, k božstvu, ktoré ľudí núti trpieť... A k sexu v puberte, homosexuálnym vzťahom, či pohlavnému životu pred a mimo manželstva? Toto je kapitola, o ktorej by cirkev sama o sebe mala pomlčať. Či sa vo vašich radoch ustavične nenachádzali (dokonca aj v radoch Vašich pápežov v dávnej minulosti) a nenachádzajú pedofili a sexuálni devianti? (alebo pedofília vám nevadí, keď v tomto liste nebola spomínaná) Nevadia Vám nemanželské deti, či milenky ľudí, hlásajúcich slovo „božie“? Vy o láske nemáte ani páru, ani slychu. Ľudia žijúci bez ukojených aj základných ľudských (živočísnych) potrieb – potrieb každého žijúceho tvora, nemôžu vedieť, čo to je láska. A k láske medzi dvoma ľudmi (nehovorím o láske medzi matkou a synom a podobných variantách) patrí aj sex – ako vrchol dokonalého spojenia svojich citov a prežita úžasných okamihov s milovanou osobou a to nemá ani špetku spoločné s manželstvom a Vašim zákonom.
Záver: Áno, pravá láska existuje, ale s uznávaním náboženských zásad nemá nič spoločné. Náboženstvo je len viera v niečo, čo sa nikdy nezakladá na reálnom základe.

Boh je všade...

Boh je všade...Vidíte ho tam aj Vy?

Mormoni, či Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní

Dôvod prečo píšem o tejto „cirkvi“ je ten, že nedávno nás zástupcovia tejto „cirkvi“ otravovali u nás doma... Zazvonili, ale nepochodili... Chodenie od dverí ku dverám a šírenie vlastnej myšlienky takýmto spôsobom, mi príde ako chodiť po žobraní... Zástanci tejto „cirkvi“ sa nazývajú aj mormoni a na stránkach http://www.mormoni.sk/ sa toho o tejto „cirkvi“ dozvieme viac...
Takže cirkev vznikla vďaka tomu, že v roku 1838 sa nejakému ujovi (oni ho nazývajú prorokom) Josephovi Smithovi zjavil vo veku 14 rokov Boh a Ježiš Kristus, a keď mal 17 prišli k nemu nebeskí poslovia, aby ho pripravili na úlohu znovuzriadiť „Cirkev Ježiša Krista na zemi“. A že tento ujo Smith (podobnosť mena Smith s menami gaunerov v amerických filmoch je čisto náhodná) bol prorokom, akými boli proroci biblických čias... Povedané inak, keď sa vám zajtra bude snívať, že vám boh povedal, že máte zriadiť „cirkev“ urobte to. Nájdu sa panáčikovia, čo Vás budú nasledovať, o to sa nemusíte báť. V sekcii otázok a odpovedí na ich webe sa sa šesť krát vyskytuje slovo „srdečne“, z toho päť krát v spojitosti, že ste „srdečne vítaní“ na ich sabat (oni to nazývajú „bohoslužbou, či zhromaždením“) . Opakovaný vtip už nie je vtipom a do nemoty opakované slovo stráca na význame, to by mormoni mohli vedieť...
Ďalšia zaujímavosť na ich webe sa nachádza v sekcii história, kde sa dozvedáme toto: „Členovia Cirkvi nemajú medzi sebou profesionálne duchovenstvo. Sú „povolávaní" slúžiť v rôznych úradoch. A „Prostredníctvom týchto možností sa učia slúžiť iným“. Podotýkam, že slová „v rôznych úradoch“ a „iným“ sú napísané menším fontom ako ostatné písmo, takže na tých „iných“ ľuďoch asi veľmi nezáleží... (pre istotu som si uložil screenshot :-)
Táto „cirkev“ sa vyjadruje proti užívaniu nasledujúcich látok: tabaku, alkoholu, kávy, čiernych a zelených čajov, drog. To, že sú proti tabaku, alkoholu a drogám celkom chápem, aj keď na druhej strane by ich človek veriaci v boha mal brať ako boží dar, pretože všetko vytvoril boh a je to božím darom. To, že sa im nepáči káva...budiž... Ale prečo sú proti čiernemu a zelenému čaju, ktorý má pozitívne účinky na ľudský organizmus, to nechápem... Rozum zastáva (ale nie mne samozrejme).
„Cirkev Ježiša Krista je vedená Pánom Ježišom Kristom prostredníctvom žijúceho proroka“. Momentálne je president a prorok Gordom B.Hinckley. Aby sme si ujasnili, žijúci prorok je ten, kto komunikuje s Bohom (?). On predáva ľuďom božiu vôľu, je zvláštnym svedkom Ježiša Krista a svedčí o jeho božskosti... Čiže On, prorok dokonalý, vraví ľuďom to, čo majú robiť podľa toho, čo sa mu do rána sníva... Získava zjavenia a pokyny od Pána a vidí dokonca aj do budúcnosti, aby mohol varovať svet pred nastávajúcimi udalosťami... Škoda, že nepredpovedal pád dvojičiek, či iné teroristické útoky po celom svete... Tie boli asi vôľou ich božstva, aby sa teroristické útoky po svete rozmohli a Boh sa o tom zabudol v pripravenej vízii pre Gordona zmieniť ... Boh všeobecne vo svojej dobrote a dokonalosti je tak nedokonalou bytosťou už len v predstavách všetkých veriacich. Pácha viac zla ako dobra, a to nielen tým, čo v neho neveria. Zabíja aj svoje veriace ovce. Teraz už nenarážam na „cirkev“ mormonov, ale všeobecne. Môžem Vám zaručiť, že boh napáchal na tomto svete viac škody ako ktokoľvek iný. A prečo? Pretože všetko je vôľa božia.
No ale vráťme sa naspäť k mormonom, čo je na nich pekné, uctievajú rodinu... K tomu ale netreba náboženstva, aby si človek vážil svojich blízkych. U väčšiny populácie sveta je to normálne, či už veria alebo neveria v nejakého neexistujúceho panáčika a každý extrém, či už jedným, alebo druhým smerom má svoje hranice. Prirodzeným spôsobom bežného normálne zmýšľajúceho človeka je ochrana svojej rodiny, čo je aj prirodzené a inteligentné. Na druhej strane neleziem do zelí tam, kam nepatrím. Takže žiadny mormon nemá čo hovoriť o mojej rodine, a ani o tom, akým spôsobom mám, alebo nemám vychovávať svoje deti, ako sa mám správať k manželke, či manželovi. Musíte si uvedomiť, že každý mesiac sú všetky rodiny „cirkvi“ navštevované dvojicou mužov (domácich účiteľov, ktorí sa taktiež starajú o celú rodinu vraj) a dvojicou žien (navštevujúcich učiteliek pomáhajúcim ženám v danom domove vraj) – pokiaľ chcete, aby Vám niekto hovoril ako viesť rodinu, nech sa páči, otvorte dvere a počúvajte, ako musíte zmeniť výchovu svojich detí, Vaša žena si vypočuje zas asi praktické znalosti o tom, že do pračky sa musí dávať napríklad len palmex, pretože tak to niekto dostal ako posolstvo od boha a iné zbytočné a nezaujímavé a otravné veci. Nechcem byť zlí, ale nechápem u mormonov, že prečo by sa ženy po dosiahnutí 18 rokov mali stretávať v nejakom centre pomoci? Načo, pokiaľ to nepotrebujú??? A ak potrebujú pomoc, určite je lepšie sa obrátiť na priateľov, prípadne odborníkov v danej problematike, ako na niečo, čo sa nazýva a je „cirkvou“ ale chvalabohu má na Slovensku len málo členov...
Inak tiež veria v krst ponorením na odpustenie hriechov. Nechápem, aké hriechy má novonarodený človek a ak sa tým krstom zmývajú hriechy, ktoré sú na novovytvorenom človekovi zdedené po svojich predkoch, potom nechápem inú vec a to, že veria, že všetci ľudia budú potrestaní za svoje vlastné hriechy a nie za priestupok Adamov, ktorí je vlastne prvým našim „predkom“. Takže, keď nebudem trestaný za hriech Adama, nemôžem byť trestaný ani za hriechy svojich rodičov, načo potom krst??? Tieto dve veci si trošku odporujú v štatúte tejto „cirkvi“, pretože krstom sa zmývajú hriechy všetkým predkov, teda aj Adamov prešľap. Majú v tom trošku bordel - ľudovo povedané... Ďalšia vec v štatúte je táto – veriaci nemajú žiadne práva alebo pôžitky z majetku Slovenskej cirkvi (myslené „cirkev mormonov“ samozrejme) a to ani pri jej zrušení... Takže všetko, čo vašej „cirkvi“ odkážete dedičstvom, darom alebo iným spôsobom prejde na pridruženú organizáciu „cirkvi“ (po mojom rozdelí sa pre vedenie „cirkvi“ – prorok, dvaja jeho podaj-podržovia, pár apoštolov a pár ďalších). Keď by „cirkev“ zanikla... Ostala by Vám len diera v srdci pre plač za Vašou „cirkvou“ a hovno v ruke.

Funny webs part 2.0 - anastasia.sk

Príspevok Laviny v hlavnom fóre ( z 20.decembra 2006)na stránke http://www.anastasia.sk/modules/pbboard/viewtopic.php?t=46&sid=7pf63umf7emmso3f8c25fcepe4 okrem iného toto: „Na viacerych forach Anastasie { v roznych krajinach} sa v urcitom case objavili ludia, ktory sa zacali navazat do Megreho a spochybnovat Anastaziu.Je to zvlastne, ale ozaj sa takyto ludia objavuju, a kazdy si len moze sam pre seba pomysliet, preco to asi robia.Odpoved musi najst kazdy z nas sam, preto ani nebudem nikomu nic naznacovat....ved on sam najlepsie vie, preco travi tolko casu pisanim na tento web....hmmm a cas je tak drahy....... Na druhu stranbu su takyto chytraci velmi dolezity, aspon sa moze kazdy z nas zamysliet, ako to vyzera s nami samymi, kam smerujeme nase myslienky, nasu energiu, na co je zamerana nasa mysel.“
Takže prečo sa objavujú ľudia ako ja? Pretože ľudí, ktorí sa nevedia sami začleniť do normálnej spoločnosti je stále veľa. Sú duchovne, možno aj fyzicky slabší a utiekajú sa k rôznym skupinkám, či už sa jedná o cirkev, hnutie skinheads, neonacistov, satanistov a skupiny, ktoré odmietajú ľudský pokrok. Prečo to robia? Pretože hľadajú falošnú nádej na lepší život tam kde nie je. A časom zistia, že patria do spoločnosti, ktorá ich má v moci a neexistuje možnosť z rozbehnutého vlaku vystúpiť bez tvrdých následkov...
No ale k druhému odstavcu príspevku Laviny... Vy smerujete Vaše myšlienky k tomu, že budete žiť v harmónii podľa nejakého „uja“ čo napísal nejakú brožúrku o vymyslenej tete Anastasii, čo je podobná hlúposť ako sa klaňať k bohu, či bohom... To je Vaša nová modla, ktorej sa chcete teraz klaňať? Boh vám nestačí? Ale poďme k tej Vašej harmónii a láske, k dokonalému, božskému, prirodzenému smerovaniu života... Čo je prirodzené? Žrať trávu, či inú burinu (rozumej mrkvu a zeleninu)? Nezdá sa Vám, že človek je od prírody všežravec? Prirodzený vývoj ľudského života beží okolo vás, a bude bežať okolo vás, zatiaľ čo vy budete „zabednený“ za vašim živým plotom a asi obžierajúc korienky, či húliac trávu a brániac rozumu, logike, pokroku... Vo vašej utópii Vám držím palce... Je to ale krásne vidieť, kedysi niekto napísal lož zvanú biblia, a túto lož podporujú stále veľké skupiny ľudí, rovnako to bude s Anastasiou, takto vidíte, ako sa rodí náboženstvo... Na základe vymyslenej báchorky... Vždy sa rodí na lži, na faloši, pretvárke a sľuboch o lepšom svete, ktorý je možný jedine vtedy, ak patríte k „nim – VERIACIM“... Ale nikdy to tak nefungovalo a nikdy nebude...
No ale poďme k práci tomuto webu. „Anastasia je obyčajný človek, ale vďaka čistote jej úmyslov sa zdá byť bohyňou.“ – Toto si dobre zapamätajte, pretože budúci členovia tohto „združenia“ o pár rokov (možno 10, či 20) už nebudú hovoriť o tom, že sa „zdá byť bohyňou“ ale „je bohyňou“... Toto by si mal prečítať Vatikán ako najväčšia organizácia bojujúca proti iným organizáciám kafrajúcim do ich kšeftu... No jednoducho povedané – tí, čo veria v Anastasiu by mohli pokojne veriť v živého Sherlocka Holmesa, alebo Jamesa Bonda, pretože sa jedná o vymyslené bytosti v románe pôvodného autora...

P.S.tento článok som chcel dať aj na fórum na anastasia.sk ale bohužiaľ nepodarilo sa mi po zaregistrovaní prihlásiť... takže píšem len sem

Funny webs part 1.0

http://www.centrum.mysteria.cz/
Keďže sa vraví, že aj negatívna reklama je reklama...Takže idem robiť reklamu tejto stránke.
Za zmienku stojí už len úryvok z knihy „Posolstvá z vyšších sfér“v úvode: „...Dostávame veľmi veľa posolstiev, týkajúcich sa nášho pozemského života. Možno ani nevieme, čo je to žiť. Naozaj (skutočne) žiť, zo srdca. Nehrajúc divadlo. Na toto poukazuje Osho v jednom nasledujúcom posolstve.“ Autori tohto webu Vám tvrdia, že ste vlastne hlupáci, pretože venujete pozornosť bezvýznamným veciam, veciam, ktoré nie sú prvoradé z hľadiska Vášho vývoja... Povedané inak venujte pozornosť dôležitým veciam, ktoré sú kurzy v ponuke tohto webu ako napríklad „Kurz komunikácie s duchovnými bytosťami“ – samozrejme, že nie zadarmo, ale za 1000 Sk... Viete čo? Skúste za tých premárnených 1000 Sk minúť peniaze radšej na niekoho blízkeho – kúpte hračku synovi, či dcére, kúpte veľkú kyticu manželke, tá sa prekvapí a urobíte ju šťastnou... ale vyhodiť 1000ku do vzduchu (či do duchu???)... No ale v tomto kurze Vás naučia kopec „zaujímavých“ (rozumej nereálnych) vecí, ktoré v živote nevyužijete, a to napríklad nadviazanie kontaktu s duchovnými bytosťami pomocou meditácie, ale rovnako Vám asi vysvetlia kto sú to nanebovstúpení majstri (asi myslia majstrov sveta v cikaní do diaľky), duchovní učitelia a duchovní vodcovia... ale v ponuke sú aj iné kurzy, ktoré sú od 1000 do 2000 Sk, všetko sú to jednodňové intenzívne kurzy (teda okrem jedného)... Odporúčam všetkým kurz anjelskej meditácie, pretože sa dozviete o takej hlúposti ako je hierarchia anjelov, o komunikácii s anjelmi, spolupráci s nimi a to za jeden deň... Autori si asi zobrali k srdcu, že zázraky robia na počkanie a nemožné do troch dní... A v „online shope“ si môžete kúpiť aj takú vec ako sú fľaštičky „Evergreen Mini Pack“ za 2000 Sk, akosi som sa nedostal k tomu, načo to slúži, ale blbec kúpi... a je tu aj kopec iných dôležitých vecí pre život, napríklad Conco, k čomu zase chýba vysvetlenie, ale blbec kúpi... No ale poďme ďalej, okrem nezmyselných kurzov a blbostí neznámych názvov máme v ponuke aj rôzne terapie ako je programovanie mysle – toto je cool, kto vie, či je novo naprogramovaný software do vašej hlavy kompatibilný s 21.storočím, prípadne, či je to legálna verzia programu, alebo to stiahli z webu a našli len nejaký crack... :-) ceny terapií sú od 300 do 500 Sk. Dokonca Vás vyliečia biotroponom, ktorý ani google nenašiel... Proste geniálny biznis zameraný na ľudí, ktorý sú duchovne slabí a nevedia uvažovať hlavičkou ... No a na záver Vám poviem len toľko, že pracujú s rôznymi druhmi energií, a vedia Vám aj sprostredkovať svetlo (čo Vám ja urobím zadarmo, keď zapálim žiarovku)...

Perfektné foto :-)

funny webs part 0.0

Rozhodol som sa, že vytvorím „kapitolu“ o weboch, ktoré sa vymaňujú zo všetkého logického a sú na smiech... Budú to pravdepodobne rôzne spoločenstvá, ktoré popierajú ľudský pokrok a žijú v jaskyniach ako zabrzdené opice a podobne... Normálni ľudia sa na nich zabavia, pretože tak to asi má každý občan s IQ väčším ako 38 pochopiť. Pre tých ostatných to bude možno modlou a životným štýlom... Proste idem kritizovať, keď už do môjho blogu nikto nezabŕda a všetci s ním asi súhlasia... :-) No každopádne v najbližšej dobe určite preskenujem obsah pár „geniálnych“ stránok, ktoré sa mi už v záložkách začínajú hromadiť... Dnes niet času, ale chcel som napísať o svojich plánoch... Samozrejme, že budem pokračovať v tom, v čom doteraz... V biblii je ešte veľa svinstva, ktoré treba zvýrazniť, cirkev je stále len organizácia postavená na zločineckých praktikách, a verím, že sa pustím aj do iných druhov veriacich...napríklad jehovistov... pretože tí tiež pravdepodobne majú svoje praktiky na hrabanie majetku ako ostatné spoločenstvá, ktoré sa klaňajú niekomu len preto, že ho v živote nevideli a pravdepodobnosť, že existuje ten niekto je tiež mizerná...
P.S.: Dúfam, že ste si boli uctiť pamiatku svojich blízkych pozostalých, ako sa na normálnych ľudí patrí... (to je myslené úprimne )


hacknutí vesmírni ľudia :-) niekto sa pekne vyhral :-)

Pedofília + cirkev


Zas sa budú na mňa poniektorí hnevať, ale jedno zistenie je v súvislosti s cirkvou, či s vierou v boha rezonuje čoraz častejšie... A to je pedofília... V ostatnej dobe je často spájaná s veriacimi, hlavne tými, ktorí pôsobia na našej matičke Zemi ako zástupcovia boha a teda oni len robia to, čo im boh nakázal... A keďže všetko je vôľa božia, aj pedofília cirkevných hodnostárov je len vôľou boha. Ale to neznamená, že ich obhajujem... Odsudzujem takýchto ľudí a som za ich vykastrovanie.
No môžem snáď zobraziť časti jedného článku, ktorí si môžete prečítať na stránke http://www.blisty.cz/ , nachádza sa v téme Katolícka cirkev a názov článku je „Peodfilie, prezervativy a katolícká cirkev“ snáď nevadí, že to bude v rodnom jazyku našich bratov Čechov...
Být liberálem a katolíkem, tím člověk vždycky riskoval život v masochismu, čteme v úvaze komentátora Hugo Younga. Liberální aspirace po toleranci, férovosti a individuální slušnosti přece nemoho řádně koexistovat s učením o zjevených pravdách a příkazní morálce, kterou Vatikán šíří stejně přísnými direktivami, jako to činil v Sovětském svazu se svou ideologií Lenin? V případě kněžské pedofilie požaduje katolická církev, aby na ni svět pohlížel s tolerancí a poskytl jí výjimku z pravidel občanské společnosti. Katolická církev jezuitsky tvrdí, že za kněžskou pedofilii není odpovědna jen ona.
Kardinál Cormac Murphy-O'Connor, šéf katolické církve v Anglii a ve Walesu, je typickým příkladem. Nechal ve funkci celou řadu kněží, přestože věděl, že to jsou pedofilové. V konfrontaci s novinářem při interview tvrdil, že "před patnácti lety jsme ještě toho o pedofilii moc nevěděli". Kupodivu, tento kardinál si byl dobře vědom toho, že antikoncepce je hřích, avšak nevěděl, že trestný čin sexuálního zneužívání dětí taky patří mezi hříchy.
Problém je horší ve Spojených státech, kde se pedofilií provinily stovky kněží a církev se to snažila systematicky zakamuflovat a umlčovala oběti velkými finančními částkami. Totéž činil i britský kardinál: církev vyplatila obětem velké finanční částky pod podmínkou, že budou mlčet. Nejdůležitější nade vše byla "pověst církve".
Až když začaly podrobnosti o systematickém zneužívání dětí vycházet najevo, pokusila se církev o férovější přístup. Biskupové projevili zájem o oběti. Američtí biskupové se sešli v Dallasu a podepsali deklaraci nulové tolerance vůči kněžské pedofilii.
To bylo pro Vatikán příliš. Nyní se Vatikán snaží tuto deklaraci rozmělnit. Vatikán totiž považuje samotnou církev, nikoliv zneužívané děti, za oběť. Správnou reakcí na krizi, jak to konstatoval jeden čelný představitel katolické církve v Americe minulý týden, musí být "věrnost". O pedofilii, o celibátu, o ženských kněžích, o tom se stále v katolické církvi nesmí diskutovat.
A Vatikán má jasno o prezervativech, jestliže ne o pedofilii - užívání prezervativů je hřích. Vatikán rozhodl, že muž, nakažený virem HIV, nesmí při pohlavním styku s manželkou užívat prezervativu a že se nesmějí kondomy distribuovat v afrických zemích, postižených nemocí AIDS. Ve zdrcující kritice v aktuálním vydání časopisu New York Review of Books píše Garry Wills o tom, jak zaslechl rozhovor dvou kněží, že jestliže církev změní svou politiku proti antikoncepci, přestane církev existovat. "Jen si pomyslete," píše autor, "všechna dogmata katolické církve (stvoření světa, Kristovo vtělení, zmrtvýchvstání, svátosti oltářní, poslední soud, život věčný) - to všechno ztratí smysl, jestliže církev povolí prezervativy."

No, ale poďme trošku k iným zdrojom... Včera v správach hovorili o študentovi teológie na Trnavskej univerzite, ktorému zhabali dva notebooky s pornom malých chlapcov... Tak dúfam, že si to poriadne zlízne...
Na http://www.modlitba.sk/ som našiel zasa toto
Necudnosť je vchodová brána pre Zlého
Rím , 19.7.2007 (kath.net/Die Tagespost) 0509 - Kto ešte pozná meno dominikána Thomasa Doyla? Denník „The New York Times“ uverejnil o ňom článok v apríli 2004, keď definitívne odišiel na zaslúžený odpočinok. Počiatkom 80. rokov pôsobil páter Thomas na Apoštolskej delegatúre vo Washingtone krátko predtým, ako sa z nej stala nunciatúra. Správa z New Orleansu o kňazovi, ktorý sexuálne zneužil 40 chlapcov, upozornila pátra Thomasa na tieto zločiny v kruhoch kléru. Z iných diecéz USA prichádzali podobné správy a už v roku 1980 začal páter Thomas zostavovať štúdiu pre biskupskú konferenciu, v ktorej okrem iného varoval pred procesmi a možnými finančnými odškodneniami, ktoré by mohli dosiahnuť aj miliardu dolárov. Keď dominikán predložil svoju správu, zišlo sa 200 amerických biskupov. Štúdiu neodmietli, ale cez apoštolského delegáta Pia Laghiho vo Washingtone dosiahli, že páter Doyle bol preložený za vojenského kaplána na americkú základňu v nemeckom Ramsteine. Neskôr sa vrátil na základňu v USA, kde už nepôsobil ako farár, ale ako drogový poradca. Mnohých obetiam zneužívania a ich obhajcom sa páter stal poradcom, ale inak upadol do zabudnutia. Vráťme sa naspäť do Ríma do starej Baziliky Santa Maria Maggiore. Arcikňazom tejto baziliky je kardinál Bernard Francis Law. Svojou ležérnou výslovnosťou americkej angličtiny sa do tejto ctihodnej baziliky Ríma hodí asi ako Eskimák za sprievodcu po egyptských pyramídach. Kardinál Law bol bostonským arcibiskupom. V roku 2002 odstúpil z úradu, pretože mu vyčítali, že prípady pedofílie medzi jeho diecéznymi kňazmi dostatočne nesledoval a neudal. Kardinál Law sa za svoje chyby verejne ospravedlnil a najprv sa stiahol do ženského kláštora ako duchovný vodca. V roku 2005 sa dnes 75-ročný kardinál zúčastnil na konkláve. Začiatkom roku 2002 dosiahol škandál pedofílie v cirkvi USA svoj vrchol. Najmenej 55 kňazov v 17 diecézach sa muselo vzdať svojej služby. Bostonská diecéza súhlasila s vyplatením až 30 miliónov dolárov 90 žalobcom, ktorých podľa vlastných údajov zneužil kňaz John Geogham. Na konci boli tieto sumy ešte podstatne vyššie. Predstavitelia Biskupskej konferencie USA sa dostavili na krízové rozhovory do Vatikánu. Vtedajší prefekt príslušnej Kongregácie pre náuku viery kardinál Joseph Ratzinger sa vraj veľmi rozhneval. Až teraz sa dohodla spoločná komisia Vatikánu a BK USA - ako to nazvali médiá - na tzv. „politike nulovej tolerancie“ v prípadoch sexuálneho zneužívania. No táto kliatba sa nedá tak rýchlo striasť, ako ukazuje súčasná výška odškodnenia v Diecéze Los Angeles. Nemá veľa zmyslu obviňovať jedného či druhého predstaviteľa Cirkvi, ktorý si nesplnil povinnosť. Ani poukaz na americký právny systém, v ktorom zastupovanie obetí sa pre právnikov rovná licencii na razenie peňazí, nám nepomôže ďalej. „Áno, ide o Severnú Ameriku,“ hovorí istý Monsignor Kongregácie pre náuku viery a pokračuje: „Všade na svete sú aj medzi kňazmi prípady pedofílie. To je veľmi poľutovaniahodné, ale výskyt týchto prípadov je v rámci percenta z celého obyvateľstva. V USA to však celé vybuchlo. Tu zlo prevládlo.“ Prečo? O Jánovi Pavlovi II. sa traduje, že v istý deň v 80. rokoch si k sebe zavolal vedúceho Amerického kolégia pre bohoslovcov v Ríme. Pri prílete na letisko Ciampino videl pápež z nízkej výšky na streche kolégia iba nahých mladých mužov v lehátkach. Či je táto udalosť pravdivá, dnes už sotva preveríme. Ale kto v 80. rokoch študoval na Gregoriánskej univerzite, vie ešte dnes, že Americké kolégium bolo čisto homosexuálne prostredie – ako aj mnohé rehoľné provincie v USA. Nikto nemôže dokázať, že homosexuálna voľnosť nutne vedie k pedofilným trestným činom. Ale v oboch prípadoch sa za tým skrýva rovnaká slepota, akú pocítil v 80. rokoch u amerických biskupoch aj páter Doyle. Necudnosť je vchodová brána pre Zlého. Nedostatok cudnosti a čistoty korumpujú duše zasvätené Bohu. Každý človek je hriešnik. Ale hriech ako tolerovaný trvalý stav privoláva do akcie diabla. Toho teológovia zrušili – aj a predovšetkým v USA. A pastieri sa prizerali, ako vlk trhá ovce. Následky sú strašné. –zg-
A položme si otázku.. Sú úchylní a pedofilní kňazi len v Amerike? Poďme na článok zo stránok http://www.sexualne.cz/ :
Policie odhalila dva muže podezřelé ze zneužití sedmadvaceti chlapců. Toto obvinění padlo již v roce 2005, nyní byl případ uzavřen a oběma obviněným hrozí až deset let ve vězení. Jde o jeden z největších případů pedofilie u nás.
Pachateli byli dva muži ve věku devětadvaceti a dvaatřiceti let, jeden z nich byl studentem teologie a také členem občanského sdružení Malý princ. Toto sdružení se zabývá přípravou zájmových aktivit, her a letních táborů pro děti ve věku od sedmi do čtrnácti let. Většina dětí, které s Malým princem na tábory a víkendové akce pravidelně a s oblibou jezdí, pochází ze sociálně slabších rodin.
Z her pro děti se však nečekaně vyklubaly pedofilní hrátky. Jeden z obviněných si děti fotil v různých pozicích a fotografie zveřejňoval na internetu. Na fotkách byly zachyceny dětské obličeje s podivným výrazem a neobvyklými detaily. Celková atmosféra stránek byla dotvářena velmi zvláštní hudbou. Podle obviněných však nešlo o zneužití, oni sami se nepovažují za pedofily ale za přátele dětí, kteří je mají velmi rádi.
Podobné případy prý bývá velmi obtížné odhalit, děti o traumatických zážitcích příliš nemluví, navíc nechtějí přijít o zábavu a společnost kamarádů, na kterou jsou v zájmové organizaci zvyklé. Policii pomohl k odhalení pedofilů Fond ohrožených dětí. Jeden z mužů se zde ucházel o práci a náhodně se zmínil i o internetových stránkách s fotkami dětí, které provozoval.
Inak keby niektorí z Vás nevedeli pochopiť súvislosť s cirkvou, tak jeden bol študentom teológie a to je podľa wikipédie náuka o bohu... Túto náuku (pozor nie je to veda) zvyknú študovať práve tí, ktorí by vám za pár rokov mohli čítať z brožúrky v kostole.
A ešte predsa len zobrazím jeden článok zo stránky http://www.blisty.cz/ a to s názvom „Vatikán nařídil utajování sexuálních zneužívání, páchaných katolickými kněžími“
Vatikán nařídil katolickým biskupům po celém světě, aby utajovali případy sexuálního zneužívání, které páchali na členech své kongregace katoličtí kněží. Osobám, které by o sexuálním zneužívání, páchaném kněžími, nemlčely, hrozilo vyloučení z katolické církve.
Týdeník Observer získal z tajného vatikánského archivu čtyřicet let starý důvěrný dokument, který nese pečeť papeže Jana XXIII. Tento dokument byl rozeslán všem katolickým biskupům po celém světě. Nařizuje jim, aby přísně utajovali veškerá obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, vznesená proti kněžím, a hrozí těm, kdo by takové případy zveřejnili, vyloučením z katolické církve.
Ještě v roce 2001 rozeslal podle týdeníku Observer katolickým biskupům dopis kardinál Ratzinger a zdůraznil v něm, že tento dokument z roku 1962 je stále platný...
Dokument také požaduje, aby oběti sexuálního zneužívání jako součást své stížnosti církevním činitelům učinily přísahu, že o něm budou mlčet.
Tento dokument, jehož pravost potvrdila katolická církev v Anglii a ve Walesu, má název "Crimine solicitationes".
Dokument se soustřeďuje na případy sexuálního zneužívání, k němuž dochází v vztahu mezi knězem a členem jeho kongregace. Jeho instrukce se však týkají i obscénních aktů, páchaných kněžími s "mladými lidmi obojího pohlaví anebo se zvířaty".
Biskupům se v tomto dokumentu nařizuje, aby se těmito případy zabývali "v nejvyšším stupni utajení, ... ve věčném mlčení ... a ... všichni musejí dodržovat nejpřísnější tajemství, které je považováno za tajemství Svaté stolice ... pod hrozbou trestu exkomunikace."
Dokument odhalil texaský právník Daniel Shea jako součást své práce pro oběti sexuálního zneužívání, páchaného katolickými kněžími v USA. Předal dokument americkým úřadům, aby zahájily federální vyšetřování kvůli podezření z utajování sexuálních trestných činů.
Tento americký právník konstatuje: "Tyto instrukce byly rozeslány všem biskupům po celém světě a v každém případě platily i v Británii. Dokazuje to, že katolická církev uzavřela mezinárodní spiknutí s cílem utajovat případy sexuálního zneužívání.
Britský právník Richard Scorer, který zastupuje děti, sexuálně zneužívané katolickými kněžími v Británii, charakterizoval tento dokument jako "explozivní":
Uvedl: "Vždycky jsme podezřívali, že katolická církev systematicky utajovala sexuální zneužívání a snažila se umlčet oběti. Zdá se, že tento dokument to dokazuje. Vyhrožovat exkomunikací komukoliv, kdo o těchto věcech promluví veřejně, to dokazuje, jak daleko byly ochotni nejvyšší vatikánští hodnostáři jít, aby se tyto informace nedostaly k veřejnosti."
Scorer také zdůraznil, že vzhledem k tomu, že tento dokument je z roku 1962, zpochybňuje to výmluvy katolické církve, že je sexuální zneužívání od jejích kněží rysem až současné doby.
Právníci poukazují na dopis, rozeslaný biskupům v květnu 2001, který jasně zdůrazňuje, že instrukce z roku 1962 jsou platné až do té doby. Tento dopis podepsal kardinál Ratzinger, nejmocnější muž v Římě kromě papeže - člověk, který stojí v čele Kongregace pro doktrínu víry - což byl úřad, který ve středověku řídil inkvizici.
Jak se brání katolická církev
Církevní právníci argumentují, že dokument se týká pouze církevního práva a že nenařizoval biskupům, aby se podíleli na utajování trestných činů, což je samo o sobě trestným činem.
Začátkem srpna konstatovala americká konference katolických biskupů, že tento dokument už dlouhá léta není platný. Podle konference byl nahrazen pozdějšími předpisy, zavedenými v šedesátých a v sedmdesátých letech a v roce 1983. Podle vatikánského kanonického práva z roku 1983 může být kněz, o němž se zjistí, že sexuálně zneužil dítě, z církve exkomunikován. Konference také uvedla, že tento dokument "nemá nic společného s občanským právem" a že je chybně vykládán.
Katolická církev ve Spojených státech se potácí uprostřed skandálů o sexuálním zneužívání dětí kněžími. Katoličtí biskupové jsou v Americe obviňováni, že chrání duchovní, podezřelé ze sexuálního zneužívání dětí, a přesunují je do jiných farností, namísto toho, aby problému čelili. Kritikové Vatikánu poukazují na to, že je to zřejmě - v souvislosti s dokumentem z roku 1962 - v souladu s instrukcemi z Vatikánu.

Choré hlavy v histórii Vášho Vatikánu...

Poďme trošku pojednať o histórii, o tom, ako sa správali hlavy Vašej cirkvi počas svojej vlády vo Vatikáne... Proste poďme pojednať o pápežoch...
Štefan V. (885-895) vyhlásil: „Pápeži sú, ako Ježiš, počatí od svojich matiek zatienením ducha svätého, všetci pápeži sú akýsi druh bohočlovekov, aby tým lepšie mohli zastávať úrad prostredníkov medzi bohom a ľuďmi; im teda nech je daná všetka moc na nebi i na zemi."
Štefan VI. (896 - 897) dal vyniesť mŕtvolu svojho predchodcu Formosa z hrobky, obliecť do slávnostného rúcha a posadiť pred cirkevný súd. Nato bol Formos vyhlásený za nepravého pápeža, jeho svätenia i dekréty za neplatné. Potom mŕtvole odťali tri prsty, ktorými pápež žehná, a rozkladajúce sa telo vláčili rímskymi ulicami a vrhli do Tibery. Táto hanebnosť vzbudila všeobecnú vzburu, pri ktorej pápeža Štefana VI. zajali, uvrhli do žalára a tam uškrtili...V tých časoch začína v Ríme známe obdobie, nazývané „vládou neviestok". Samotný pápežský dejepisec, kardinál Baronius, ktorý ako mohol tak zakrýval hanebnosti pápežov, píše:„V tomto storočí bolo vidieť ohavnosť a spustlosť v chráme a svätyni Pána. Na stolici Petrovej sedeli najbezbožnejší ľudia, nie pápeži, ale netvory. Povoľné a nehanebné neviestky v Ríme všetko ovládali a svojich milencov a súložníkov na stolicu Petrovu dosadzovali!"
Sergius III. (904 - 911) sa stal pápežom z vôle rímskej krásavice Marozie, súložnice mocného markrabeta Adalberta z Toskány.
- Po smrti Sergia povýšili Marozia a jej sestra Theodora na pápeža milenca Anastázia, ktorý však „sprostredkovával styk medzi bohom a ľuďmi" len necelé tri roky (911 až 913).
- Po ňom sa stal pápežom iný milenec Marozie, Lando, ktorý sa však tešil zo svojej moci ledva pol roka.
- Potom sa stal pápežom Ján X. (914 - 928), ktorého Marozia, keď sa ho nabažila, dala vo väzení zahrdúsiť.
- Aj jeho nástupca Lev VI. bol o niekoľko mesiacov po svojom nastúpení na „stolec sv. Petra" zavraždený.
- V roku 931 mala Marozia ešte toľko vplyvu, že pomohla k tiare svojmu 25-ročnému synovi, ktorého mala s pápežom Sergiom III. Pápežoval pod menom Ján XI. (931 až 933). Za jeho vlády vraždy a násilnosti zapĺňali celý Rím. Neskôr zahynul na otravu.
Roku 956 sa stal pápežom 18 - ročný Ján XII., úžasný roztopašník a márnotratník, ktorý, aby si pomohol k peniazom, predával biskupstvá a cirkevné úrady. Pápežský palác premenil na hárem, kostoly na tančiarne. „Žiadna počestná žena," hovorí o tejto dobe jeho vlády kremonský biskup Luitprand, „sa neodvážila na ulicu, pretože Ján prznil všetko: dievčatá, vydaté ženy a vdovy aj na hroboch svätých apoštolov..."
Čo vyvádzal tento „svätý otec" bolo predsa len priveľa a preto cisár Otto I. zvolal synodu biskupov, aby ho súdila a zosadila. Pri vyšetrovaní vyšli najavo doslova strašné veci: Ján XII. svätil diakonov aj v koniarni, 10-ročného chlapca za peniaze urobil biskupom, svojho kmotra dal oslepiť a kardinála poddiakona Jána vykastrovať, vypaľoval domy a nehanebne sa rúhal. Synoda nakoniec tohto „svätého otca" - Jána XII. zosadila a za pápeža zvolili Leva VIII. Ale milenky pomohli Jánovi naspät. Lev VIII. utiekol a Ján XII. dal niektorých biskupov, ktorí boli proti nemu, zmrzačiť. Onedlho však jeho samého zabil manžel, ktorému zviedol ženu. Pápeža Jána XIII. (965 - 972) Rimania zahnali pre jeho bezhraničnú panovačnosť. Jána XIV. v r. 984 otrávil protipápež Bonifác VII. „Zástupcu Krista" na zemi Jána XVI. jeho súper pápež Gregor V. (996 - 999) zajal a hrozne zmrzačil. Vypálili mu oči, odrezali nos a uši, vytrhli jazyk, posadili obrátene na osla a vozili ulicami Ríma...

Iný beťár, Benedikt IX. (1033 - 1044), sa stal pápežom dokonca v 12 rokoch. Jeho otec gróf Alberich mu zaobstaral pápežstvo za peniaze. Mladý pápež ho v 23 rokoch predal Gregorovi VI. za 1500 libier striebra. Boli to ale počestní muži, tí pápeži, nemyslíte? Sú hodní našej úcty? Je hodný našej úcty ich úrad?
Gregor VII (1073 - 1085) vyhlásil celý svet za jemu podriadený. Zaviedol celibát, aby kňazov odviedol od svetskej spoločnosti. Jemu sa musel pokoriť aj nemecký cisár Henrich IV. Po Gregorovi prišlo niekoľko mocných pápežov, pred ktorými sa triasli panovníci. Cisár Fridrich II. sa pre neposlušnosť dostal do kliatby a roku 1245 ho otrávili hostiou. Určite sa tak stalo z lásky k blížnemu svojmu a väčšiu slávu Božiu.
Bonifác VIII. (1294 - 1303) žil s vydatou ženou a súčasne aj s jej dcérou, okrem toho zneužíval svoje pážatá na neprirodzený styk. Keď ho francúzsky kráľ, ktorého chcel pokoriť, zajal, zošalel a rozbil si hlavu o múr.
Ján XXII. (1316 - 1334) stanovil sadzbu na odpúšťanie hriechov, ktorej výnos bol mimoriadny. Napriek tomu, že minul obrovské peniaze s neviestkami, zanechal po sebe 33 miliónov dukátov!
Urban VI. (1378 - 1389) bol ukrutný tyran. Päť kardinálov, ktorí za neho nehlasovali ako aj niekoľkých prelátov dal mučiť, potom niektorých zašiť do vreca a hodiť do mora, iných dal upáliť alebo stať. - Bola to názorná ukážka 10 božích prikázaní v cirkevnom prevedení.
Jána XXIII. (1410 - 1415), ktorý zvolal kostnický snem, tento snem súdil a odsúdil. 37 svedkov dokázalo, že pápež sa nielenže dopúšťal zločinov cudzoložstva, krvismilstva, sodomie, svätokupectva, lupičstva a vraždy, ale že okolo 300 mníšok zneužil a za odmenu ich urobil abatyšami. Mal v Bologni hárem s 200 prostitútkami. Okrem toho to bol morský lúpežník.
Martin V. (1417 - 1431) posielal krížové výpravy proti husitom, a keď sa všetky stretli s neúspechom, tak sa rozzúril, že ho ranila mŕtvica.
Eugen IV. (1431 - 1447) bol synom pápeža Gregora XII. (1405 - 1415) a jednej mníšky. Keď sa dozvedel o chystanom sprisahaní proti nemu, dal mnícha Mária kruto mučiť a mäso z neho trhať žeravými kliešťami. Roku 1439 zvolili na bazilejskom sneme za pápeža savojského vojvodu Amadeusa, opáta kláštora v Ripuile. Keď mu to poslovia prišli oznámiť, našli ho opitého.
Pápež Kalixtus III. (1455 - 1458) rozdával miesta v cirkvi svojim príbuzným. Tak strašne ho nenávideli, že keď zomrel, žiadny kardinál ani biskup mu nešiel na pohreb.
Sixtus IV. (1471 - 1484) bol márnotratník a opilec. Mal syna so svojou sestrou a nemravné zneužíval svojich dvoch synov. V Ríme založil nevestince, ktoré mu vynášali ročne 20 000 dukátov. Za peniaze povoľoval aj sodomské hriechy. - Už ste pochopili, prečo sa hovorí, že cirkev je ochrankyňou morálky?
Innocent VIII. (1484 - 1492), keď sa stal pápežom, mal už 16 detí. Stanovil nové sadzby za hriechy.
Alexander VI. (1492 - 1503) je jedným z najpovestnejších nemravníkov sveta. Podplatil kardinálov, a tak sa stal pápežom. Mal niekoľko detí. Syna Cesara menoval za kardinála. Iný jeho syn si zobral dcéru francúzskeho kráľa Karia VIII. Od sultána Bajazeta prijal 300 000 dukátov za otrávenie jeho brata Džema, ktorý bol zajatý v boji a dostal sa do rúk pápeža. Úmyselne strašil sultána, že jeho brat ho pripraví o vládu a za jeho vraždu vyinkasoval peknú odmenu. Krvismilnil so svojou dcérou Lukréciou. Nakoniec zomrel na otravu. Bola to len taká neštastná náhoda. Pozval k sebe jedného kardinála, ktorého chcel otráviť. Sluha však omylom podal víno s jedom pápežovi. - Ceremoniár tohto námestníka Kristovho, Burhard, opísal vo svojom denníku zvrhlosti, ktoré sa diali na pápežskom dvore:
„Pred pápežom, jeho dcérou a synmi tancovali nahé kurtizány a vymýšľali najväčšie zmyselné výstrednosti. Lukrécia, pápežova dcéra a milenka zároveň, vybavovala bežne aj cirkevné záležitosti pápežského úradu a zvolávala aj kardinálov.
Bolo to snáď najslávnejšie obdobie „svätej" rímskej cirkvi."
Plus III. (1503) bol vraj dobrý muž; chcel vraj odstrániť nádheru a smilstvo z cirkvi, ale otrávili ho. Kardináli prišli na to, že človek s takýmito zásadami sa medzi nich jednoducho nehodí.
Július II. (1503 - 1513) sa stal pápežom Istou a úplatkami. Bol viac vojakom než duchovným. Štval stále talianske kniežatá do vojen. Zomrel na syfilitídu a syfilitikom bol aj jeho nástupca Lev X. (1513 - 1521), ktorý si vydržiaval 30 dvorných dám a vysmieval sa viere. Aj jeho otrávili. Počas jeho nemravného panovania vystúpil Luther so svojou reformou.
Hadrián VI. (1522 - 1523) vyhlásil, že reformátori ako Luther, získavajú pôdu, pretože kňazi nerestné žijú a to že sa musí zmeniť. Kardináli ho za to dali otráviť.
Pavol III. (1534 - 1540) sa stal kardinálom počas vlády Alexandra VI., ktorému zašantročil svoju peknú sestru. Svoju vlastnú matku i sestru otrávil.
Július III. (1550 - 1555) usporadúval zábavy vo vatikánskych záhradách, pri ktorých všetci účastníci, muži aj ženy sa vyzliekli do naha a tancovali a naháňali po záhradách.
Pius IV. (1559 - 1565) lákal do Vatikánu šľachtické ženy a získaval ich za veľké peniaze. Keď ich zneužil, dal ich natiahnuť na škripec, aby peniaze zase vrátili. Pri jednej hostine vypil 12 džbánov vína, zvalil sa pod stôl a zomrel, ranený mŕtvicou. Počas neho bolo prekliate protestanstvo.
Pius V. (1566 - 1572) viedol prísny život, jedol len zeleninu, pil vodu a nosil pichľavý plášť na nahom tele. To všetko by sa dalo povedať, že bola jeho súkromná vec. Horšie, ale bolo to, že sadisticky, kruto prenasledoval tzv. kacírov - tisíce ich bolo počas jeho vlády zavraždených. Vy neviete, kto to je kacír? - Každý, kto si dovolí mat iný názor ako pápež. Darmo si profesor teológie, darmo si kardinál. Neskôr ho vyhlásili za svätého.
Gregor XIII. (1572 - 1585), keď sa cez bartolomejskú noc vo Francúzsku zavraždilo 30 000 tzv. kacírov, t.j. iných kresťanov, ktorí tak isto verili v Ježiša Krista, len „neverili pápežovi", dal slúžiť slávnu omšu a spieval „Te Deum".
Sixtus V. (1585 - 1590) sa rád díval na šibenice a dával ľudí bez milosti popravovať. Nakoniec ho samotní Jezuiti otrávili, pretože bol ich nepriateľom. - Ako vidíte aj jezuiti boli vždy veľmi „zbožní".
Innocenta X. (1644 - 1655) ovládala jeho milenka Olympia. Tá riadila cirkev, predávala úrady, rušila kláštory a zaberala ich majetok.
Lev XII. (1823 - 1829) bol pôžitkár a sveták. V rámci šírenia cirkevnej vzdelanosti obnovil zákaz čítania biblie. Pre istotu zakázal aj očkovanie, čo tam po nejakej medicíne.
Gregor XVI. (1831 - 1846) bol notorický opilec. So svojou milenkou, ženou holiča, mal 7 detí.
Pius IX. (1846 - 1878) bol posledný z vládcov pápežského štátu - krvilačný tyran a lakomec. Zanechal po sebe 70 miliónov lír. O tomto „námestníkovi božom" si povieme ešte neskôr.
Lev XIII. (1878 - 1903) robil burzové špekulácie, ukladal peniaze u židovských bankárov, najmä u Rothschilda. Trinásť rokov sa nechal podvádzať známym špekulantom Levom Taxilom a rímskej cirkvi tak pripravil nesmrteľnú hanbu. Keď sa Taxil priznal sám ku svojim „figliarskym žartom", ktoré si z pápeža robil, na výsosť skompromitovaný pápež vyslovil nad ním strašnú kliatbu. Stojí za to prečítať si tento prejav svätého otca, pretože je klasickým dôkazom „kresťanskej lásky" ako ju chápali a praktikovali pápeži a s nimi aj ostatní katolícki cirkevníci!
Táto kliatba doslova znela:
„V mene Všemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha sv., Písma svätého, Svätej a Nepoškvrnenej Panny Márie, Matky Božej, v mene všetkých anjelov, archanjelov, trónov, mocností, cherubínov, serafínov, v mene patriarchov, prorokov, evangelistov, svätých mučeníkov a vyznávačov a všetkých iných blahoslavených Božích - vedome konáme, že vyvrhujeme z cirkvi a zatracujeme lotra, ktorý sa nazýva Leon Taxil a odháňame ho od dverí Svätého Božieho Domu.
Preklína ho Boh Otec, Stvoriteľ sveta, i Boh Syn, ktorý trpel za pokolenie ľudské, i Duch Svätý, ktorý krstom ľudí osvietil, i svätá viera, ktorou vykúpil nás Spasiteľ; preklína ho sv. Michal, ochranca duší. Nebo i zem i všetko, čo je na nej sväté, preklína ho. Nech je prekliaty všade, kdekoľvek sa nachádza, v dome, v poli, v príbytku a na prahu chrámovom. Nech je prekliaty v živote i v hodine smrti. Nech je prekliaty vo všetkých činoch svojich, keď je i pije, keď je hladný alebo smädný, keď spí i bdie, keď chodí i odpočíva, keď sedí alebo leží. Nech je prekliaty vo všetkých častiach tela svojho, vnútorných i vonkajších.
Nech sú prekliate jeho vlasy, mozog, sánky, čelo, uši, obočie, oči, viečka, dlane i ruky; jeho prsia i vnútornosti, chrbtica, slabina so všetkým, čo k nej prilieha, lýtka jeho, kolená, nohy a nechty.
Nech choroby zožierajú ho od temena hlavy až k chodidlám nôh. Nech Kristus, Syn Boha Otca živého, prekľaje ho celou svojou mocou. Nech nebo i všetky jeho mocnosti prenasledujú ho potiaľ, kým by sa nepokoril pred nami. Amen."

Majme na pamäti, že táto kanibalská surovosť neomylného pápeža bola vyhlásená v roku 1897 a teda, že stále, t.j. aj za našich čias, vládne vo Vatikáne ten stredoveký, potupný, despotický duch pomsty a krvi! Ten duch tu je, našťastie, chýba mu dnes však možnosť, aby svoje kruté zámery mohol opäť šíriť ohňom a mečom!
Aké boli tieto hlavy cirkvi, oddané najnižším a najsurovejším vášniam, také boli aj jej údy:
„V celom duchovenstve," píše anglický kráľ Edgar (959 - 975) biskupom „nevidieť nič iné, len roztopašnosť, rozpustilosť, pijanstvo a nehanebnosť. Domy kňazov nie sú nič iné len miestom hanby, útulkami neviestok, kde sa spieva a tancuje celé noci..."
Pomery rovnako hanebné boli aj v ostatných krajinách. Niet zločinu, ktorý by sa nedal dokázať zo života pápežov, teda tých, čo v mene Kristovom, v mene jeho cirkvi „stáli nad človekom".Čerpané z knihy Jaroslava Motyčku: Utajovaná história cirkvi

!!! Príspevky nemažem !!!

Na diskusii na sme.sk niekto pridal odkaz na tento blog. Chcem len na margo tohto podotknúť, že nemám dôvod mazať príspevky. Bohužiaľ, zatiaľ som asi neoslovil, alebo sa ľudia nemajú k čomu vyjadriť. Možno niet ľudí, čo by diskutovali na tému o viere v boha, o cirkvi, o vlastných názoroch. Ale verím, že sa to časom zmení. Do diskusie sa môže zapojiť každý a to aj anonymne, pretože to vôbec nevadí, nezáleží na tom, kto by konkrétne písal reakciu na príspevok, ale podstatné je, že vysloví svoj vlastný názor... Takže ak sa náhodou doklikáte na tento blog, prisahám, že Vaša reakcia tu bude večná...

Biblia v.4 - o premýšľaní a krstení...


List Kolosanom (z Biblie samozrejme)
Medzi inými bludmi hlása aj toto... „V Kristovi máme všetko - Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. v ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. v ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.“
Konkrétne veta: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“. Prikazuje ľuďom, ktorí nebodaj premýšľajú a pýtajú sa, „čo? Ako? A najmä prečo?“ aby o tom neuvažovali. A aj tým, ktorí nepremýšľajú, zakazujú prijímať iný názor na svet, človeka, mocnosti nad ich životom, aby tieto ovečky trošku hlupučké neuverili v realitu, ale žili v teoretickej nepodloženej „dokonalej“ idylke o Bohu, Ježišovi a iných vymyslených bytostiach. Kladiem si otázku prečo? Odpoveď je jednoduchá, pretože pravda, ktorú odmietne človek počúvať, sa mu nedostáva do mysle, a keď sa v mysli nenachádza iný pohľad, ale len jediný názor huckaný do duše z každej strany od narodenia, tak človek stráca slobodnú vôľu premýšľať... Biblia prikazuje ľuďom nepremýšľať. Prikazuje im tupo stáť a hltať verše nedeľné, ktoré si môžu prečítať aj v brožúrke. Viem, prečo veriaci nesmú diskutovať so „mnou“, pretože nedokážu nájsť vo svojej viere odpoveď ani na 1000 krát zdokladované fakty, ktoré naburávajú ich teóriu o bohu, trojjedinej bytosti, ktorá nerobí pre nich nič. Všetko, čo človek dokáže je len na ňom, boh, Ježiš ani Matuzalém nezohrávajú žiadnu rolu. Celá Vaša viera by mala smerovať len na Vás a Vaše schopnosti, Vy sami ste Bohom svojho života. Vy sami, nie vymyslená bytosť, čo pôvodne mala naplniť vrecká podobne ako dnes vznikajúce „sekty“, ktoré sa pri svojom vývoji v ničom nelíšia od vývoja sekty postúpenej na vyšší level – „cirkvi“ to už je jedno akej.
A poďme trošku načrieť ku krstom, ktoré sú tiež v tom článočku hore spomenuté...
Podľa všeobecného názoru môžeme povedať, že prijatím krstu krtenec uskutočňuje svoj úmysel dať sa prijať za člena cirkvi... Nevedel som, že dieťa po narodení má iné úmysly, ako cikať a kakať do plienok, piť materské mlieko a spať... Odkiaľ sa ono vôbec dozvedelo o Ježišovi, Bohu a cirkvi vôbec? Jediní, ktorí sú vinní za pokrstenie sú rodičia, ktorí neumožňujú nechať dieťa nepokazené svätenou vodou, kým samo dorastie a samo sa rozhodne. Považujem to za sebectvo najväčšieho zrna. Nútiť vlastne deti do tých istých lží ako sami rodičia veria. Veď o čom je vlastne krst... Krst zmýva dedičný i osobný hriech a tresty za ne a bla bla bla... Vysvetlite mi niekto prosím, aké hriechy má novonarodené dieťa???? A ako sa dá zdediť hriech? Čo už je toto za primitívnosť, čo Vy ľudia robíte? V čo veríte? Veríte, že ste splodili dieťa plné hriechov, chýb a skazy a musíte ho očistiť??? Vaše dieťa je nedotknuté špinou tohto sveta, tak aký hriech? Splodili ste nový život, čistý a dokonalý a je len na Vás ako ho budete vychovávať, aby z neho nevyrástol zlý človek, to nemá nič s Bohom a cirkvou a krstom. Proste záver: AK NECHÁTE SVOJE DIEŤA POKRSTIŤ, PRIZNÁVATE, ŽE VAŠE DIEŤA JE ZLÉ A ŠPINAVÉ, ŽE JE PLNÉ ZLÉHO, ŽE NEBOLO STVORENÉ Z TOHO DOBRÉHO, ČO VO VÁS JE, ALE ŽE BOLO STVORENÉ AKO NEPRIJATEĽNÉ ZLO, Z KTORÉHO TREBA IHNEĎ A OKAMŽITE JEHO A AJ VAŠU ŠPINU ZMYŤ...

Biblia, kniha plná zločinov v.3

Pokračovanie nedalo na seba dlho čakať... Inak ak by sa Vám niektoré citáty z biblie zdali možno „prekrútené“, a že vo Vašej biblii sa takéto čosi nenachádza, tak len pre informáciu uvádzam, že bibliu, z ktorej čerpám ja, je v elektronickej podobe a podľa toho, čo sa tu píše, to vraj súhlasí s vydaním SSV a SÚSCM v Ríme z roku 1995 (ani za „boha“ neviem, čo znamenajú tie skratky, ale zainteresovaní by mohli vedieť)...
Dnes si rozoberieme druhú knihu kroník... a začneme len tak zľahka Šalamúnom....
„Potom Šalamún spočítal všetkých cudzích mužov, ktorí boli v izraelskej krajine, podľa sčítania, ktoré previedol jeho otec Dávid, a zistilo sa, že ich je stopäťdesiattritisícšesťsto. Sedemdesiattisíc z nich urobil nosičmi bremien, osemdesiattisíc kamenármi vo vrchoch a tritisícšesťsto dozorcami, aby ľud pracoval.“ (druhá kniha kroník, 2:16,17) – nechcem byť na uja Šalamúna zlý, ale nie je toto náhodou prejav rasizmu? Prejav otrokárstva?
„Kráľ Šalamún a celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť“ (druhá kniha kroník 5:6) – ochranu zvierat na neho!!! Zabíjať zvery len pre potešenie neexistujúceho občana neexistujúcich nebies...
„Kráľ Šalamún zabil na obetu dvadsaťdvatisíc kusov hovädzieho dobytka a stodvadsaťtisíc oviec. Takto kráľ a všetok ľud zasvätili dom Bohu.“ (druhá kniha kroník 7:5) – ďalšie zbytočné vraždenie zvierat pre niekoho, kto to nikdy neocení... Čo by zato mäso dali možno tí jeho otroci?
„Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali z Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela, 8 ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že ich synovia Izraela nevyhubili, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň.“ (druhá kniha kroník 8:7) – Ešte stále Vám nestačí zločineckého správania sa Šalámúna. Ako cirkev môže tvrdiť, že boh miluje všetkých bez rozdielu, keď dovolil niečo takéto? Chcete sa oddávať biblii, ktorá schvaľuje otroctvo? Otroctvo, ktoré odsudzujete pokiaľ prebiehalo v iných náboženstvách, ktoré prebiehalo a prebieha v iných štátoch? Je úplne identické so Šalamúnovým, len VY ho nevidíte pre svoju zaslepenosť BOHU... bohu, ktorý na Vás pácha rakovinu, maláriu (teda to u len tých afrických veriacich), bohu, ktorý dopúšťa vo Vašom živote choroby, nevraživosť... bohu, ktorý na Vás ovečky kašle, keď Vás znásilňuje nejaký úchyl v temnom zákutí ešte temnejšej noci, či sem tam aj za bieleho dňa. Chcete patriť k organizácii (rozumej cirkvi), ktorá velebí tvora, ktorý o Vás nestojí a absolútne sa o Vás nestará? Jediný kto sa o Vás postará ste Vy sami! A preto sa venujte a dôverujte najmä sebe a svojím schopnostiam a vlastnostiam! Milujte svoju rodinu viac ako vymysleného uja!!!Milujte svoje deti radšej ako toho vášho uja! Čas, ktorý venujete modlitbám k nemu venujte ľuďom, ktorí si to zaslúžia, ľuďom vo Vašom blízkom okolí. Venujte ho deťom, zoberte ich radšej na detské ihrisko, ako ťahať ich každú nedeľu do nejakého baráku....
Nechal som sa uniesť...pokračujme... A viete čo? Na dnes mám v paži celú bibliu, je to zbierka úbohých veršov, ktoré nemajú hlavu ani pätu! Je to kniha napísaná na zmagorenie obyvateľstva vtedajšej doby a čo sa divím, že aj dnes sa nájdu prízemné bytosti, ktoré veria blábolu nejakých panáčikov, čo potrebovali vymyslieť srdcervúce príbehy nato, aby strach v ľuďoch ďalej žil... nato, aby ľudia s pokorou a peniazmi sa prichyľovali k cirkvi. Keď by bola cirkev taká dokonalá ako by mala byť, nedostávala by peniaze z daní všetkých občanov. Získavala by peniaze na svoju obohacovaciu kampaň len z tých zdrojov, ktoré by jej poskytli zaregistrovaní veriaci. Ale keby ste VY zaregistrovaní veriaci mali priamo z vlastného vrecka dávať nielen korunky ale celé sto až tisíckorunáčky ujovi, ktorý Vám prečíta pár odstavcov z knihy plnej vrážd, rasizmu, nenávisti, otroctva a zbytočného pustošenia dobytka, vysrali by ste sa nato. Nechávam sa uniesť, ale čo na tom... Vravím len svoj názor. Keď si založím spoločnosť, ktorá okradne milióny ľudí o strechu nad hlavou, ktorá povraždí státisíce ľudí, a ktorá kradne, kde sa dá a keď moji synovia, vnuci, pravnuci atď budú z toho, aj keď už ako slušní občania žiť, zdá sa Vám to OK s Vašou teóriu? Budete nadávať na mojich potomkov, že žijú z blahobytu, ktorý nakradol ich predok, budete ich nenávidieť zato, že sa majú dobre, lepšie ako VY, a tomu sa hovorí závisť, jeden z hriechov. A presne z tohto žije žije cirkev, zo zločinov, ktoré kedysi napáchala. Dnešná cirkev Vás nabáda pomáhať, ale keby sama cirkev predala knihy, sochy a všetky tretky vo Vatikáne, mohli by pomôcť celej Afrike, ale prečo by to robili? Preto, aby zachránili ľudské životy? Na tie zvysoka kašlú, inak by cirkev všetko, čo zarobí väčšinou zo štátnych rozpočtov venovala na charitu, na pomoc „blížnym“ ľuďom v núdzi... Tomuto Vy veríte? Kvôli tomuto chodíte do kostola??? Hanba VÁM...

Biblia, kniha plná zločinov v.2


Tento príspevok je pokračovaním k už načatej téme biblie a jej morbídneho textu, nevhodného pre detského čitateľa. Je dosť zaujímavé, ako je možné v „detských bibliách“ vynechať tieto pasáže a urobiť z tejto knihy plnej zločinov brožúrku plnú lásky a „pravdy“ o Ježišovi a starom ujovi „bohovi“.
Takže poďme nato. Dnes si na pretras vezmeme prvú knihu kroník. Konkrétne sa môžeme baviť o rodokmeňoch, ešte presnejšie o rodokmeni Simeonov. „Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias júdskeho kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Meunejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa namiesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir, päťsto mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Naáriášom, Rafaiášom a Ozielom, pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili, a bývajú tam až po dnešný deň.“ ( Prvá kniha kroník 4:41 až 43). Ďalej je to rodokmeň zajordánksych Manassesovcov, ktorom sa hovorí: „Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi (Prvá kniha kroník 5:25) . Dejiny kráľa Dávida hl.10-29 sú tiež vskutku „nežné“. Oplatí sa to vidieť celé takže:“ Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe. Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: „Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma!“ Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnoš videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na meč a zomrel. Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. Keď celé mužstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že (Izraeliti) utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padlých na vrchu Gelboe. Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona.
V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terebintou v Jábese a postili sa sedem dní.
Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi.“ (Prvá kniha kroník 10:1 až 13).Všetko by bolo celkom v poriadku, história je pokrytá množstvom bojov, ale zdá sa mi absolútnym svinstvom a vlastne nacistickí nemci robili podobné veci, že okrádali zabitých (židov). No, ale predsa kresťan by nacistické rabovanie a zabíjanie s filištíncami v živote nespojil. A zabiť niekoho len preto, že niekto nezachoval „Pánovo“ slovo, že vyhľadal vyvolávačku duchov, aby mu radila? Zato, že „Pán“ nemal čas poradiť? Možno nevedel poradiť, možno keby pán poradiť vedel, Šaul by nemusel hľadať nejakú vyvolávačku duchov...
Ale poďme ďalej... K Dávidovým hrdinom. Banaiáš, Jojadov syn. „On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.“
Prvú knihu kroník 13:10 som už spomínal v predchádzajúcom článku o biblii, ale spomeniem ešte raz, pretože dokazuje to, že boh je vrahom: „Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom“.
Pán samozrejme robí všetko pre svoj blahobyt a preto, aby mu ovečky vzdávali pocty, aj keď v celej histórii ľudstva nevidím jediný dôvod, prečo ďakovať bohu, nuž ale dobre. „Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti meno, aké majú tí najväčší na zemi.“ (Prvá kniha kroník 17:8) Pekné, niečo v štýle mafie, ktorá niekomu pomáha a odstraňuje mu z cesty prekážky, a potom sa ozve, že potrebuje čosi na oplátku. A keďže Dávid je len figúrkou, čo má chudák robiť? Podvolí sa tlaku väčšej mocnosti, ktorá by ho mohla zruinovať úplne rovnako, ako ho dostavila na trón.
„Tak Pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo sedemdesiattisíc mužov.“ (Prvá kniha kroník 21:14) Len tak mimochodom, boh zabil 70 000 ľudských životov, a to len preto, že mu vadil v danej chvíli jeden – Dávid. Je toto božia spravodlivosť?
Nuž, nateraz už dosť. Prvá kniha kroník a jej zverstvá sa schýlili k samotnému záveru. A vzhľadom nato, že keď toto píšem je už pomaly noc, tak idem spať. Nejaká brožúrka (rozumej Biblia) nebude predsa pánom môjho času... Spánok je dôležitejší, ako vymyslená kniha, či vymyslená autorita pre manipulovanie so slabými ľudskými dušičkami.

Čestné prehlásenie


Vzhľadom na fakt, že som na jednej diskusii (dosť dávnejšie) na sme-čku našiel odkaz na svoj blog a vzhľadom nato, že ma prirovnali k názorom neonacistov čestne prehlasujem, že niesom členom žiadnej rasistickej, nacitstickej, neonacistickej, komunistickej skupiny, náboženskej ani antináboženskej sekty (či cirkvi). Naopak odsudzujem rasizmus a moje anticirkevné a antibožie príspevky vychádzajú z môjho osobného názoru, a sem tam z podkladov iných písaných textov (napríklad: Biblia :-) That's all, folks! Dlho som nič nenapísal, ale sľubujem, že to sa čoskoro zmení... Ďakujem za pochopenie

Antisemitizmus


V slovníku nájdete význam slova antisemitizmus ako „nepriateľstvo, alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva, etnickej skupine alebo rase. Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene nepriateľská nacistická ideológia Adolfa Hitlera, ktorá viedla ku genocíde európskych Židov.“


Prečo sa za najväčšieho nepriateľa židovského národa považuje v dejinách histórie práve Adolf Hitler mi akosi nie je známe. Možno za najväčšieho nepriateľa by som ho označil len v období druhej svetovej vojny, prípadne v období pred ňou. A kto je teda najväčším nepriateľom Židov v dejinách ľudstva? Žeby predsa len Adolf Hitler? Odpoveď je NIE. Najväčším zločincom na Židoch, najväčším nepriateľom Židov v dejinách ľudstva je práve „mierumilovná, dobrá, geniálna, ospevovaná“ cirkev, zástupkyňa Boha na planéte Zem. Ako si len môžem dovoliť napísať niečo takéto? Ako môžem takto nehanebne urážať Vatikán a históriu božích zástupcov na svete? Všetci, ktorí chcú, si nasledujúce historické fakty môžu overiť samy. Chce to len hľadať ,a hlavne veľa hľadať v dielach o histórii cirkvi písanej nie cirkevnými figúrkami, ale niekým nezaujatým. Tam sa môžete dozvedieť aj negatívnu stránku historického protižidovského (a nielen toho) pôsobenia cirkvi. Takže prajem dobrú chuť.


Cirkev nenávidí Židov od svojho vzniku. Teda nechcem povedať, že ja som Židom, to nie, ale keď „Boh miluje všetkých rovnako“, tak podľa toho by sa mala správať aj cirkev. Mala by ísť podľa svojho vzoru. Alebo, žeby naozaj podľa jeho vzoru a pokynov od Boha išla? Ale poďme k faktom.


V 4.a 5.storočí cirkev búrala synagógy. Počet zabitých Židov nie je známy. Prvá synagóga bola zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu. Prvá známa vypálená synagóga bola v blízkosti rieky Eufrat na rozkaz biskupa Kallinikona v r.388. Biskup v Limoges (Francúzsko) roku 1010 prikázal, aby Židia v meste, čo sa odmietajú nechať pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Prvé masové vyhladzovanie Židov sa uskutočnilo počas križiackych výprav. Pri prvej križiackej výprave (1096-99) prebehli masakry na Židoch v mestách Worms (18.máj 1096), Mainz (27.máj 1096), kde bolo zabitých 1100 Židov. Prebehli masakry aj v mestách Praha, Regensburg, Metz, Trier, Kerpen, Moers, Dortmund, Xanten, Kolín a iných. Celkové obete sa odhadujú cez 12 000. Počas druhej križiackej výpravy (1147-49) boli roku 1147 zabité stovky Židov vo francúzskych mestách Ham, Sully, Carentan a Rameru. Po tejto križiackej výprave prebehli aj cirkevné súdne procesy so Židmi, obviňovanými z rituálnych vrážd kresťanských detí a pod. Počas tretej križiackej výpravy (1189-92) boli vyhnané anglické Židovské spoločenstvá (1189-1190).


4.lateránsky koncil roku 1215 nariadil všetkým Židom vo vtedajšej Európe nosiť iné oblečenie, než mali kresťania a zakázal sobáše medi kresťanmi a Židmi. Medzi rokmi 1215 až 1370 dvanásť koncilov a deväť kráľovských nariadení prikázalo vo Francúzsku Židom nosiť na oblečení viditeľnú žltú hviezdu ( takže Adolf Hitler si ako inšpiráciu zobral práve cirkevné dejiny). V nemeckých krajinách bola povinnosť nosiť potupné špicaté klobúky žltej alebo červenej farby, neskúr trojuholníky našité na odeve.


V roku 1235 bolo v meste Fulda (Nemecko) zabitých 34 židovských žien a mužov. V rozmedzí desiatich rokov 1257-67 boli vyhubené židovské spoločenstvá v mestách Canterbury, Northampton, Lincoln, Cambridge (Anglicko). V roku 1290 bolo údajne v Česku a Poľsku zabitých 10 000 Židov. V Nemecku sa v meste Deggendorf (1337) počnúc pogromom rozšírila vražedná vlna do ďalších 51 miest v Bavorsku, Rakúsku a Poľsku. V roku 1348 všetci Židia v mestách Basel a Strasbourg boli zaživa upálení (cca 200 tisíc). V roku 1378 v Španielsku cirkev vo svojich kázniach uvádza zabitie Žida kresťanom ako záslužný čin pred bohom i kráľom, následkom čoho pribudli desiatky tisíc židovských obetí. Dominikán Martiny vydáva koncom 13.storočia knihu „Pugio fidei“(Dýka viery), v ktorej Židov spája so Satanom. V roku 1389 bolo zabitých v Prahe 3000 Židov. V roku 1391 v Seville pod vedením arcibiskupa Martineza bolo zabitých 4000 Židov, ďalších 25000 bolo predaných do otroctva. Bazilejský koncil v roku 1434 zakazuje prijímanie Židov na všetky školy a univerzity. Kresťan nemohol precovať u Židov, a dokonca nemohol s bývať so Židom ani v jednom dome. Židia sa bez povolenia nemohli nikde usadzovať, nesmeli vykonávať žiadne verejné úrady. Protižidovská bula pápeža z roku 1436 označuje Židov sa škodcov a protivníkov kresťanstva a „potvrdzuje“ všetky zločiny, ktoré im cirkev už dlho pripisovala (vraždenie detí, čarodejníctvo a pod.) V Taliansku dvaja františkáni (Ján Kapistrán a Bernardin z Feltru) organizujú (prelom 15.a 16.storočia) protižidovské pogromy v mnohých mestách a svojimi kázaniami ženú dav do nechutných zverstiev. V rokoch 1453-54 Ján Kapistrán zinscenoval niekoľko procesov so Židmi obvinenými z rituálnych vrážd, ktorí sú ukrutne mučení a upálení. Roku 1492 bolo viac než 150000 Židov vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrelo po ceste. V 15.storočí kniha františkána Alfonza zo Spiny “Fortalicium fidei“(Pevnosť viery) je pre kresťanských židobijcov tým, čím bolo „Malleus maleficarum“ pre lovcov čarodejníc. Ospravedlňuje v mene cirkve a Boha akékoľvek prostriedky, vrátane mučenia a popráv upálením, použité proti nepriateľom boha, satanovým služobníkom – Židom.


Vrchol dosahuje cirkev v polovici 16.storočia keď na návrh pápeža Pavla IV.vznikla „Sanctum officium“ – inkvizícia. Pavel IV.vydal dva mesiace po svojom zvolení pochmúrnu bulu “Cum nimis absurdum“ proti ktorej sú „protižidovské pasáže“ Mein Kampf slabou kópiou. Katedrálna bula v Tolede vydala roku 1547 nariadenie o tzv.čistote krvi, kde sa odvoláva na nariadenie Bazilejského koncilu. Toto nariadenie připomíná Norimberské zákony. Podľa tejto buly rasová čistota bola jedinou možnou podmienkou pre normálny život. Židia a ich „miešanci“ sa týmto nariadením stali na dlhé roky v Španielsku „podľuďmi“ úplne bezprávnymi. V r.1648 prebehli Chmielniczkého masakre (asi 200 000 Židov zabitých).


Môžeme spomenúť veľké vyháňanie Židov v Anglicku(1290), Francúzsku a Falcku(1394), Rakúsku (1420), Freiburgu a Zurichu (1424), Kolíne nad Rýnom (1426), Sasku (1432), Španielsku a na Sicílii (1492), v Portugalsku (1492), Provence (1495 a 1506), na priamy príkaz pápeža v Ríme (1569), v Janovskej republike (1567), v Lucre (1572), Milánsku (1591) atď, atď, atď...


Počas druhej svetovej vojny stojí za zmienku, že Vatikán počas celého obdobia neodsúdil Hitlerove vyhladzovanie, prípadne, že v rokoch 1942-43 bolo v Chorvátsku veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašovci, pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. O tom, že tu boli zriadené aj koncentračné tábory pre deti nemusím snáď hovoriť. Najznámejší tábor bol v Jasenovaci, na čele ktorého stál františkánsky farár. Boli tu vyvražďovaní pravoslávni Srbi a podstatnú časť tvorili aj Židia. Svoje obete upaľovali v peciach, ale na rozdiel od nacistov (ktorí najprv usmrcovali plynom) ich upaľovali zaživa.


Na koniec si položme pár otázok. Ešte stále si myslíte, že najväčším antisemitom v histórii ľudstva bol Adolf Hitler? Alebo to bol Váš Vatikán a Váša cirkev? A Hitler len prevzal to, čo cirkev páchala už dlhé roky? Ak Vám nevadí patriť do organizácie takéhoto charakteru, potom sa hrdo nazývajte kresťania...


P.S.: Pokračovanie o zločinoch cirkvi a Vatikánu nabudúce...

Biblia, kniha plná zločinov, alebo Je Boh vrahom?


Biblia, kniha plná zločinov...
Svätá kniha kresťanov rozhodne nie je vhodná pre detského čitateľa. Je popretkávaná zločinmi a sama o sebe ukazuje boha vo svojej krvavej a rasistickej povahe. Ukazuje boha vo svetle temnejšom ako je sám šéf pekiel. A preto sa divím, že kresťania tohto sveta berú krvavú knihu o krvilačnom bohovi za svoju „svätú“. Divím sa, ako niekto tohto boha, ktorého poznajú podľa knihy jedinej pravdovravnej, môže pokladať za svojho pána. Ale pokiaľ VÁM kresťania „milosrdenstvo“ Vášho boha stačí k pokoju Vašej duše, ja osobne by som sa hanbil za takéhoto boha. Je mi Vás úprimne ľúto.
Po prečítaní predchádzajúceho odseku ma určite máte za blázna, za pohana, hanebníka, ale milí kresťania, čítajte bibliu pozorne... Poďme si spoločne, drahí kresťania, prebrať pár citátov... Poďme poodhaliť krutosť Vašej biblie a Vášho boha... (Keď už som si stiahol bibliu z webu, pretože som si nepamätal presne, kde sa aká krutosť nachádza, môžem citovať, a Vy, kresťania, môžete si to v tej Vašej brožúrke zla vyhľadať a prečítať).
Podľa biblického rozprávania bol Šalamún známy svojou múdrosťou, teda tak sa zvykne písať. („Boh uštedril Šalamúnovi múdrosť a rozvahu vo veľmi veľkej miere, aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu.“ – prvá kniha kráľov, 5:10) Čo nato ja? Podľa biblického - pravdivého biblického - rozprávania bol Šalamún zločinec a rasista.
(„Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali z Amorejčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že synovia Izraela nevládali na nich splniť kliatbu, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún nevrhol nikoho do otroctva.“ – prvá kniha kráľov, 9:20 až 22). Pekne to do seba zapadá, Boh dal Šalamúnovi jeho vlastnosti rasizmu, nenávisti, tyranie.
(„Samuel hovoril Šaulovi: „Mňa poslal Pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas Pánových slov. Toto hovorí Pán zástupov: Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta. Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má, nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, voly i ovce, ťavy i osly!“ – prvá kniha Samuelova, 15:1 až 4). Takže hlas pánových slov hovorí, že chce potrestať Amaleka. A zároveň vyvraždiť ženy, nemluvňatá i dojčatá... Otázka: čím sa previnili tieto ženy a hlavne nemluvňatá i dojčatá??? Sadistické chúťky sú proste jednoznačné... Svinstvá viery a boha nemajú hraníc... Ale pokračovanie zverstiev neutícha.
(„Kráľa Amalekitov Agaga chytil živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrím meča. Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné; nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedne.“ – prvá kniha Samuelova, 15:8 až 9) Na všetkom ľude sa v najlepšej viere vo svojho boha vyvŕšili ostrím meča, jednoduché vraždenie je predsa v mene boha počestné a milosrdné. Ale to, čo bolo cenné si nechali pre seba, a hneď dve z božích prikázaní boli porušené (nezabiješ, nepokradneš), alebo žeby vraždenie v mene boha nebolo hriechom? Nato by mali odpovedať tí najveriacejší, čo sedia vo Vatikáne... Ale v prvej knihe Samuelovej pokračovať ešte môžeme...
(„Pán ťa vypravil na cestu a povedal: „Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch, a bojuj proti nim, kým ich nezničíš.“ – prvá kniha Samuelova 15:18) Jednoducho milosrdenstvo biblie nemá konca... A biblia je predsa božím slovom...
(„Šaul odpovedal Samuelovi: „Ba, počúval som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán: Agaga, kráľa Amalekitov, som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu.“ – prvá kniha Samuelova, 15:20) vyvražďovanie pokračuje... Dobre, nie je tu dôkaz o priamej vražde vykonanej bohom, ale predsa sa nájde v biblii aj to,( a pretože je to pravdivá kniha, čo kresťania potvrdzujú,), že boh je vrahom...
(„Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom“ – prvá kniha kroník, 13:10). Čiže v pravdivom čítaní sa dozvedáme, že boh, svojou „nekonečnou“ silou udrel Ozua a on na následky tohto incidentu zomrel. A tak tu je práve ten dôkaz o tom, že BOH je VRAHOM.


P.S.: Verte, že budem pokračovať v osvetľovaní krutosti biblie a boha, vždy budem citovať božie slovo, resp. bibliu, nebudem klamať v krutostiach a nenávistiach boha voči tým, ktorých nekonečne miluje. Budem dokazovať jeho zverstvá a aj zverstvá cirkvi.

Vesmírni ľudia
Neviem, či na webe nájdete väčšej blbosti ako sú vesmírny ľudia. Pre tých, čo ešte o tejto primitívnosti nepočuli, prosím, tu je odkaz na ich stránky http://www.vesmirnilide.cz/ Je naozaj fascinujúce sledovať pár „nadmieru inteligentných“ občanov tejto planéty (ale samozrejme najviac ich je v Českej a Slovenskej republike, tak buďme právom hrdí :-) . Neviem, ako Vy ale ja sa zásadne chodím na tieto stránky zabávať pomaly lepšie ako na portáli http://www.eprdel.cz Fascinuje ma, že úbohý vymyslený príbeh dokáže túto zvláštne ladenú mašinériu na peniaze predsa len asi hnať smerom, o ktorom „kontaktéri vesmírnych ľudí“ tak snívajú.
Nepozerám často telku, ale na niečo zaujímavé som pri jej pozeraní predsa len prišiel. A to je súvislosť medzi vesmírnymi ľuďmi a humoristickou reláciou „Aj múdry schybí“, a to je cieľová skupina ľudí na hranici svojprávnosti, na ktorých sa obohacujú a resp. zabávajú tí druhí. Kým „Aj múdry schybí“ je humoristická relácia, jej zameranie je vlastne prirodzené. Ale retardovaný príbeh okolo vesmírnych ľudí, to chce fakt filipa a je to úžasné a dokonale retardované dielo.
Na druhej strane sa teším, a s malou nádejou očakávam, že panáčikovia z vesmíru prídu a odvezú všetkých bláznov preč z našej planéty do piatej dimenzie na planéte Jupiter, ktorá je vlastne len akousi prestupnou stanicou na ceste k poznaniu, dokonalosti, radosti, a možno aj análnej slasti.
Zaujímavý je aj príbeh o čipovej totalite a o spasiteľoch a ochrancoch pred ňou. Môžete trikrát hádať, kto je tým spasiteľom, ochrancom, jediným supermanom v oblasti boja proti tejto pliage... Správne, je to vesmírna chamraď. Som rád, že ONI vo svojej dobrosrdečnosti nezaháľajú a chránia nás pred všetkým zlom tejto planéty a hlavne pred hrubovibračným svinstvom. Ich vesmírne lode (kilometrových rozmerov) pripravené kedykoľvek spasiť „nesvojprávnych“ občanov tejto hnusnej a zlej planéty sa nachádzajú v blízkosti povrchu Zeme. Ich počet je okolo STO TISÍC, takže sa nemusíme báť a môžeme spokojne spať. A dokonca je tieto lode aj vidieť a to najmä v noci, resp. po desiatej večer, aj minule bolo stretnutie ľudí postihnutých chorobou zvanou nespavosť a všetci čumeli do neba a nie hocikde, ale priamo na Pražskom hrade, škoda, že žiadne foto, žiadny dôkaz nie je. To je ale pre tento príbeh typické... Dokonca sa priznám, že každý večer pred poslednou cigaretkou dňa na balkóne čumím na oblohu a nič. Žiadne kozmické koráby, ani Star Trek, či vesmírne gule a tobôž už lode vesmírnych čmuchalov. No ja aj tak čučím ako bujak na pohreb matky Terezy a nič. Len hviezdy, mesiac a sem tam mraky. A lode? Nikde. Asi som už celý zasvinený od tej hrubovibračnej pliagy. Ale späť k spáse pred čipovou totalitou. Zaujímalo by ma, ako funguje ich vesmírna loď. Určite je prepchatá plošákmi, čipmi, procesormi, operačnými pamäťami. Len dúfam, že to celé nebeží na windowsoch, pretože sa ľahko môže stať, že prekrásny sen o piatej dimenzii na planéte Jupiter sa možno rozplynie ešte pred príchodom na letisko Viedeň (ktoré je podľa reklamy prekvapivo blízko). Ale verím, že všemocný, najkrajší, najmúdrejší, najinteligentnejší, jedinečný, famózny ujo Aštar a jeho flotila predsa nemožu byť takí tupci a bežia na Linuxoch. Som rád, že vymývanie mozgov na tejto úrovni napreduje a funguje a nájdu sa ľudia, čo veria na vesmírnych bubákov http://www.youtube.com/watch?v=OTPk_CMB1j4
Na stránkach o vesmírnych ujoch a tetách je okrem iných kravín aj veľa krásnych obrázkov, najmä fotomontáží, ale mňa najviac chytila jedna fotka, presnejšie maľba podľa fotografie (to už je akože úplný extrém). Na tejto maľbe je teta Semjase, ani nie z hocikade(mýlite sa, nepochádza od Košíc), ale z planéty Erra, pri stretnutí s ujom Albertom Meirom vo Švajčiarsku. Podľa mojich informácií vo Švajčiarsku preto, lebo jej došli koruny a bola ich tam vybrať z účtu, kam pitomci posielajú vesmírnym čudám peniaze, pretože títo vesmírni tatári sú obyčajná bedač a chamraď žobrácka. Ale naspäť k maľbe. Načo maľovať obrázok podľa fotky? Kde je originál fotografie tety Semjase? Aháá, ono asi vôbec žiadne foto nie je. Asi sa v tom prasprostom hrubovibračnom svinstve stratilo. Ale nevadí, pretože nejaký ten „integrovaný“ občan tejto planéty nato určite skočí, pretože jednoduchej dvojkovej logike niektorých ľudí aj nula stačí.

Skôr ako vesmírnym šašom ja uverím vesmírnej drůbeži ( http://www.vesmirna-drubez.cz), ktorej heslo „Milujeme Vám a pomáhame Vás“ napĺňa môj život tým pravým blahom. Považujem to za dôležité obrodenie a autor, alebo autori týchto stránok uskutočňujú skvelý plán, ktorý si dáva za cieľ bojovať proti vesmírnym kunám. A preto ľudia, neváhajme a spojme sa! Nejedzme sliepky, prosím Vám o to vo Vamom záujme, aby nebolo neskoro a dielo vesmírnych kún nebolo nikdy dokončené.

P.S.: Stránky pre paranoikov o ochrane pred mimozemšťanmi: http://zapatopi.net/afdb/

10 božích prikázaní, 10 cirkevných výmyslov


Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.


Ja som pán, tvoj boh... Ja len ja a nik iní.. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, to znamená, že boh má asi konkurenciu (ktorú nepriamo pripúšťa), a nebol by rád, keby mu ovce utekali k inému bačovi. Prečo jediný boh zakazuje klaňať sa iným, keď žiadný iný boh (ktorý má pravdepodobne aj meno) neexistuje? A prečo chce po svojich ovečkách, aby sa mu klaňali? To mi príde dosť dobrý dôvod na porušenie dvoch zo siedmych smrteľných hriechov a to pýcha a hnev. Nebudeš – v tomto prípade znie rozkazovacím spôsobom, a pôsobí odstrašujúco. Je to ako keď vám mama povie, nebudeš sa kamarátiť s Janom, pretože je zlý. Čo urobíte Vy? Naštvete sa na vlastnú matku a s Janom sa kamarátite ďalej. A prečo boh chce, aby sa mu ľudia klaňali? Nie je to dôkazom panovačného spôsobu riadenia tohto sveta? Alebo inak... Keď to niekedy dávno nejaký ujo z cirkvi písal, asi to nedotiahol do konca, proste to odflákol...


Nevezmeš Božie meno nadarmo.


Aké meno? Všetci bohovia iných náboženstiev aspoň dávajú bohom mená... A všetky náboženstvá majú boha, alebo bohov. A tí majú mená. Ale kresťanský boh meno nemá... Tak aké meno, do boha :-) mala cirkev na mysli, keď vymýšľala toho prikázanie?
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
Presne ako za komunistov, pôjdeš na námestie sláviť prvý máj a hotovo, žiadna polemika. Proste do toho baráku (kostola) pôjdeš a žiadne reči. Vypočuješ si uja farára a dáš mu nejaké tie drobné do vrecka... Keď už sme si dali tú námahu a nahradili pohanské sviatky vymyslenými kresťanskými, tak ich budeš ctiť a hotovo.


Cti svojho otca a svoju matku.


To je rozumné prikázanie, ale vyplýva z bežného života, pretože drvilá väčšina si ctí svojich rodičov. Takže cirkev to tam dala, pretože to dobre znie...


Nezabiješ.


To je prirodzené u normálnych ľudí, ale na druhej strane, človek je od prírody lovec a musí zabíjať, minimálne zvieratá, aby mal čo jesť, nenávidím vegetariánov, pretože hýria rôznymi farbami, raz sú modrí, potom žltý, sem tam bieli ako stena, a to má byť zdravé? Ale naspäť k téme, nezabiť je princípom vyspelej spoločnosti a nezáleží na cirkvi, či to tam napísala, alebo nie... A na druhej strane, koľko vrážd má na svedomí cirkev pri šírení svojej viery? Alebo žeby v mene boha a Ježiša to bolo v poriadku? Čo na tom, že to bolo v stredoveku? Je to stále tá istá firma.... Proste toto chlapci z cirkvi nedodržali, ani keď to vymysleli...


Nezosmilníš.


Jednoducho zákaz pôžitkov z predmanželského sexu... Možno do toho zaradiť asi aj antikoncepciu. Čo sa mňa týka čiastočne súhlasím s cirkvou, nemám rád kondómy, ale ktorý chlap ich má rád? A preto by som zakázal ich používanie :-) Veď s hormonálnou antikoncepciou je to predsa len príjemnejší pôžitok. A v tomto už sa moje názory s cirkvou líšia. A možno preto, že nezosmilníš, sa v cirkvi nájdu aj pedofili a rôzni úchyláci... Zakázané ovocie predsa najviac chutí.


Nepokradneš.


To je jedno z prikázaní, ktoré sama cirkev od začiatku svojej kariéry nedodržovala. Krádeže a plienenie a vykorisťovanie obyvateľov boli jedným z hlavných spôsobov nadobudnutia majetku cirkvi. Čiže zlodej kričí, chyťte zlodeja... Na druhej strane, ja som neveriaci a v živote som nikoho neokradol. Považujem to nielen za trestné, ale aj za nemravné...


Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.


To rozprávajte hlavne tým, ktorý udávali „čarodejnice“ a „bosorky“ len preto, že boli krajšie, ako iné ženy. Prípadne preto, že dokázali liečiť nebežnými formami liečiteľstva, ktoré sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie. Prípadne preto, že sused mal väčší statok, ako ostatní, alebo mal len väčšiu úrodu ako ostatní, pretože sa svojmu políčku venoval viac, ako ostatní lenivci. Krivo svedčili všetci veriaci, ktorí mali z toho osoh.


Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.


To je prirodzené pre väčšinu populácie. V živote by som nepreberal blízkemu človeku jeho manželku, či priateľku, pretože je to trošku nemravné. A na druhej strane dobrý priateľ sa ťažko hľadá a zradiť ho, či podraziť je svinstvo. Na tretej strane, ako možno prikázať citom, ak sú obojstranné?


Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.


Podľa mňa je to zase len o vnútorných pocitoch, pretože každý po niečom túži. A ak to niekto iný má, závisť v tomto prípade nahrádza túžbu. No túžiť koniec koncov konkrétne po majetku mojich kamarátov je choré. Na druhej strane cirkev sama túžila po majetkoch iných a v čase svojej slávy jednoducho kradla, čo mohla, takže o túžbach po majetku iných má čo najmenej rozprávať...

.JPG?


Už dlhšiu dobu počúvam kapelku s názvom Karpina a text tejto pesničky sa mi sem akosi hodil...
.JPG?

Nedávno sa mi čudný sen sníval,
sedel som v kresle, na televízor som sa díval
Práve išli večerné správy,
žena z obrazovky rozrušeným hlasom vraví:

REF:
Hej, hej hej, je pápež gay?
V živote mal údajne chlapov habadej!
Hej, hej hej, je pápež gay?
Na scéne ho volajú Papa Sugar Ray!

Rozmýšľam, či takáto správa
nevyvolá vo Vatikáne dáku krízu
V živote sa predsa všeličo stáva
a najprv treba urobiť dôkladnú analýzu

REF:
Hej, hej hej, je pápež gay?
V živote mal údajne chlapov habadej!
Hej, hej hej, je pápež gay?
Na scéne ho volajú Papa Sugar Ray!
Hej, hej hej, je pápež gay?
Aj papamobil má vo farbe ružovej!
Hej, hej hej, je pápež gay?
Dočolomanského má vraj najradšej!

V mene otca, syna, synovca aj Ducha svätého,
odvolali dnes pápeža teplého.
Vraj keby bol iba pedofilný,
určite by zostal, aj požehnanie dostal,
kedže tí sú v dnešnej cirkvi veľmi silní.

P.S: Všetky ich texty sú dobrou recesiou... odporúčam vypočuť...

Óóó, aká si krásna omylnosť moja večná – skoro „pravdivá...“


„Mnohí pochybovační protirečia: „Ale ja som taký hriešny, toľko zlého som urobil, ani nie som pokrstený, nič...“ Za tým prichádzajú nádherné cukrové slová: „To nič. Boh ťa miluje bezpodmienečne. On ťa nemiluje len vtedy, keď si dobrý, ale stále. Aj vtedy, keď sa mu rúhaš a páchaš zlo, aj vtedy, trpiac tvojou zášťou, ťa veľmi miluje... Tak veľmi ťa miluje, že zomrel za teba na kríži, zobral na seba všetky tvoje hriechy, aby si ty viac nemusel za ne trpieť...“ to sú slová nájdené na stránkach http://www.poznanie.sk/ v sekcii náboženstvo, úryvok z článku „Boh ťa miluje“. ( http://www.poznanie.sk/nabozenstvo/boh-ta-miluje.php )
Čo si myslím o tomto článku? Budem teraz reagovať len na pár slov, ktoré vyplývajú z tohto úryvku... Z tohto úryvku sa dozvedáme vlastne to, že boh ma miluje a že zomrel za mňa na kríži, teda nechcem byť nejaký puntičkár, ale ak boh za mňa zomrel na kríži (pretože podľa týchto slov za mňa umrel boh a nie jeho synátor Ježiš) prečo by som sa mal k nemu modliť, ak je už mŕtvy? Resp. povedané inak, niekto v tom článku asi trepe dve na tri a ako pravý kresťan si pravdepodobne neprečítal ani bibliu. Teda, nie, že by mne to vadilo :-) Ale je to zvláštne, ako niekto zavádza, pretože vlastne Boh nechal zomrieť svojho syna za hriechy druhých. Možno mal ujo večný boh chodiť na kurzy prvej pomoci, aby svojho syna zachránil. :-) To nie je práve príklad vzorného otca, nemyslíte? Nehovoriac o tom, že ho stvoril a nechal nejakého Jozefa, aby mu vychovával syna, ktovie, či platil alimenty, ako sa na slušného otca, ktorý opustí matku svojho dieťaťa a svoje dieťa patrí... No, ale aby som netvrdil, že sa autor len pomýlil, urobil to ešte druhý krát, takže asi je presvedčený, že na kríži zomrel boh, čo nasvedčuje mojej teórii, že neexistuje. „Áno, Boh nás miluje stále a nepodmienečne, pretože aj keď hrešíme, stále môžeme dýchať, rozprávať, žiť; stále máme možnosť k náprave a zmene. Tak veľmi nás miluje, že zomrel na kríži kvôli nám, aby sme uverili Jeho Pravde, pretože jedine život podľa nej nás môže zachrániť a spasiť.“ Nevedomosť, ó moja sladká... No, keďže ja som niekedy páchateľom najväčších hriechov a jedným z nich je lenivosť, ktorú ja považujem za najväčšiu hybnú silu ľudstva (pretože nebyť lenivosti, nemáme výťahy a musíme chodiť peši, nemáme autá a musíme chodiť peši a nemáme ani diaľkové ovládače a museli by sme k tej telke vstávať z postele :-) idem zas nateraz off a verím, že sa ešte niekedy ozvem. Určite, pretože ma to občas baví... Užite si zvyšok leta...

www.krestan.sk/modlitby

Názov stránky napovedá o problematike daného príspevku... Jedná sa o to, čo si myslím o danej stránke, podotýkam, že sa jedná o môj subjektívny názor... Na tejto stránke ľudia píšu modlitby bohu, Ježišovi, Márii (ktorú z LOGICKÝCH dôvodov nemôžem nazvať pannou)... Čo mňa osobne najviac zaráža je práca administrátora, ktorý ako hlavný filtrátor modlitieb stvoriteľovi sveta zruší modlitbu, ktorú som tam ja osobne napísal. Pojednávala nasledovné: Modlím sa za všetkých, ktorý padli vo vojnách, pri chorobách, pri úrazoch, dopravných nehodách, pri križiackych výpravách, upaľovaní čarodejníc cirkvou, pri pokusoch na ľuďoch, pri teroristických útokoch, proste za všetkých, kde boh nebol prítomný... (nie je to presný text, bohužiaľ som si z neho nenechal kópiu ale niesol sa v tomto duchu). Administrátor danej stránky istý „Ericsko“ má zjavne strach nechať modlitbu predloženú v takomto znení pred svojho pána (ak ovšem starý pán boh má internet). Myslím, že daná modlitba bola dostatočne čistá, nesebecká a medzi riadkami ukladala otázku - Je Boh naozaj všade? A to je to, čo sa správcovi tejto „modlitebne“ nepáči, plne ho chápem, pretože ako zarytý kresťan nemá inú možnosť ako sa brániť logickej myšlienke tým, že môj príspevok jednoducho zmaže... Nemám mu to za zlé, skôr mi je ho ľúto, pretože na jeho modlitbe, že sa modlí zato, aby ma boh zlomil („Ja sa naopak spolu s ostatnymi modlim, aby ta vsemohuci Boh ZLOMIL. Uz sa na to uprimne tesim.“ – citát Ericska)a už sa nato úprimne teší, je čosi nekresťanské a to je nenávisť, ktorá je obsiahnutá priamo v modlitbe, čiže je zaujímavé pozorovať nenávisť kresťana voči blížnemu svojmu priamo v požiadavkách, či otázkach pomoci od boha... Dúfam, že si je vedomý svojich hriechov a verím, že päť otčenášov v kostole to spraví (ako vyrieši všetko zlo na svete). Celkom ma fascinuje, že kresťania píšuci na danú stránku sa zaujímajú po väčšine len o svoj blahobyt, píšu sem tí, ktorí by mali navštíviť skôr manželskú poradňu ako dané stránky, tí, čo sa neučia na skúšky a potom čakajú zázraky, píšu sem tí, čo nevykročia do ulíc, aby videli svet a poznali pravú lásku, ale radšej sedia za monitorom svojich pc a modlia sa za človeka, čo by ich objal, nik z nich sa nepomodlil za tých, ktorých boh nechal umrieť, práve naopak, moja modlitba bola nežiadúca... Dúfam, že boh vidí sebeckosť ľudí píšucich na dané stránky... verím, že im to oplatí... Naopak mám pochopenie pre ľudí, ktorí sa modlia pri svojich chorobách, a veciach, v ktorých si sami nepomôžu, naopak radím im, vyhľadajte pomoc odborníkov, skôr pomôžu ako vymyslená postava... Verte sebe a ľuďom okolo seba... Slovami jehovistov, ale v inom – rozumnom a logickom duchu zakončím „PREBUĎTE SA!“.

Kniha Genezis, logika? Inteligencia? Blud? LOŽ?

Adam a Eva mali syna Kaina a potom Ábela. Kain zabil Ábela, to všetci vieme... „A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha.“ Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maivel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy... A tu nastáva logická otázka... Odkiaľ boli tie ženy? Neviem, žeby sa logicky a či vôbec zdvôvodňovalo narodenie nejakej inej ženy ako Evy. Kain poznal svoju ženu... Odkiaľ bola, keď jediná stvorená bytosť nežného pohlavia bola Eva? Alebo, žeby Eva nebola jediná? To znamená, že svet už predtým existoval a boh len kopíroval Evu podľa existujúcej živej bytosti – „ženy“. Alebo inak... Ona mu porodila Henocha, Henochovi sa narodil syn Irad, ktorý mal syna (Maviel) a ten mal syna (Matusael), ktorý mal tiež syna (Lamech). Lamech si vzal dve ženy... Odkiaľ mali ženy Irad, Maviel, Matusael, Lamech (dokonca dve)? Asi sa niekde niečo prieči s logickou myšlienkou o stvorení sveta, neverím síce ani zarytým vedcom o veľkom tresku, ale to má aspoň nejaký logický základ... Kniha Genezis akosi logický podklad nemá a preto nemôže byť reálnou obdobou vzniku života... Aj keď teraz ma napadla iná myšlienka, možno, že Eva a Adamko nemali len synov, mali aj dcéry (o ktorých sa nepíše) a tie sa rozmnožovali so svojimi bratmi, čiže vďaka incestu... No hnusné... Tak budem veľmi rád, ak sa nájdu ľudia, ktorí „sú mi príbuzní“ a aj tí, čo logicky uvažujú a „nie sú mi príbuzní“ aby vyjadrili svoj názor, nepotrebujem citáty, tie si môžem prečítať z dostupnej literatúry, skôr ma zaujíma VÁŠ osobný názor, verím, že v rozvíjaní rozhovorov budeme zároveň rozvíjať aj poznanie a logiku danej problematiky... A nezabúdajte, podľa biblie sme všetci príbuzní, tak sa na mňa ako blížneho svojho nehnevajte...o tom je tento blog :-) Verte mi, že ďalej budem rozvíjať problematiku... S potešením a radosťou.