Keď sa pápež nevyzná v tom, čo by mal... :-)


V Lábe pri Malackách sa zrútila kostolná veža

Dúfam, že Vy neznabohovia z Lábe si uvedomujete, že Váš pán Vám jasne dal najavo, že svoj svätostánok si vo Vašej obci neželá, tak proti jeho rozhodnutiu neodporujte a nestavajte ďalší kostol... a už vôbec nie z Vašich almužien - cirkev má dosť prachov nato, aby si ho postavila sama... Pán Boh nechce, aby sa v Lábe modlilo... Keby chcel, ochránil by Váš domček boží...Chúďa cirkev naša jediná