Antisemitizmus


V slovníku nájdete význam slova antisemitizmus ako „nepriateľstvo, alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva, etnickej skupine alebo rase. Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene nepriateľská nacistická ideológia Adolfa Hitlera, ktorá viedla ku genocíde európskych Židov.“


Prečo sa za najväčšieho nepriateľa židovského národa považuje v dejinách histórie práve Adolf Hitler mi akosi nie je známe. Možno za najväčšieho nepriateľa by som ho označil len v období druhej svetovej vojny, prípadne v období pred ňou. A kto je teda najväčším nepriateľom Židov v dejinách ľudstva? Žeby predsa len Adolf Hitler? Odpoveď je NIE. Najväčším zločincom na Židoch, najväčším nepriateľom Židov v dejinách ľudstva je práve „mierumilovná, dobrá, geniálna, ospevovaná“ cirkev, zástupkyňa Boha na planéte Zem. Ako si len môžem dovoliť napísať niečo takéto? Ako môžem takto nehanebne urážať Vatikán a históriu božích zástupcov na svete? Všetci, ktorí chcú, si nasledujúce historické fakty môžu overiť samy. Chce to len hľadať ,a hlavne veľa hľadať v dielach o histórii cirkvi písanej nie cirkevnými figúrkami, ale niekým nezaujatým. Tam sa môžete dozvedieť aj negatívnu stránku historického protižidovského (a nielen toho) pôsobenia cirkvi. Takže prajem dobrú chuť.


Cirkev nenávidí Židov od svojho vzniku. Teda nechcem povedať, že ja som Židom, to nie, ale keď „Boh miluje všetkých rovnako“, tak podľa toho by sa mala správať aj cirkev. Mala by ísť podľa svojho vzoru. Alebo, žeby naozaj podľa jeho vzoru a pokynov od Boha išla? Ale poďme k faktom.


V 4.a 5.storočí cirkev búrala synagógy. Počet zabitých Židov nie je známy. Prvá synagóga bola zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu. Prvá známa vypálená synagóga bola v blízkosti rieky Eufrat na rozkaz biskupa Kallinikona v r.388. Biskup v Limoges (Francúzsko) roku 1010 prikázal, aby Židia v meste, čo sa odmietajú nechať pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Prvé masové vyhladzovanie Židov sa uskutočnilo počas križiackych výprav. Pri prvej križiackej výprave (1096-99) prebehli masakry na Židoch v mestách Worms (18.máj 1096), Mainz (27.máj 1096), kde bolo zabitých 1100 Židov. Prebehli masakry aj v mestách Praha, Regensburg, Metz, Trier, Kerpen, Moers, Dortmund, Xanten, Kolín a iných. Celkové obete sa odhadujú cez 12 000. Počas druhej križiackej výpravy (1147-49) boli roku 1147 zabité stovky Židov vo francúzskych mestách Ham, Sully, Carentan a Rameru. Po tejto križiackej výprave prebehli aj cirkevné súdne procesy so Židmi, obviňovanými z rituálnych vrážd kresťanských detí a pod. Počas tretej križiackej výpravy (1189-92) boli vyhnané anglické Židovské spoločenstvá (1189-1190).


4.lateránsky koncil roku 1215 nariadil všetkým Židom vo vtedajšej Európe nosiť iné oblečenie, než mali kresťania a zakázal sobáše medi kresťanmi a Židmi. Medzi rokmi 1215 až 1370 dvanásť koncilov a deväť kráľovských nariadení prikázalo vo Francúzsku Židom nosiť na oblečení viditeľnú žltú hviezdu ( takže Adolf Hitler si ako inšpiráciu zobral práve cirkevné dejiny). V nemeckých krajinách bola povinnosť nosiť potupné špicaté klobúky žltej alebo červenej farby, neskúr trojuholníky našité na odeve.


V roku 1235 bolo v meste Fulda (Nemecko) zabitých 34 židovských žien a mužov. V rozmedzí desiatich rokov 1257-67 boli vyhubené židovské spoločenstvá v mestách Canterbury, Northampton, Lincoln, Cambridge (Anglicko). V roku 1290 bolo údajne v Česku a Poľsku zabitých 10 000 Židov. V Nemecku sa v meste Deggendorf (1337) počnúc pogromom rozšírila vražedná vlna do ďalších 51 miest v Bavorsku, Rakúsku a Poľsku. V roku 1348 všetci Židia v mestách Basel a Strasbourg boli zaživa upálení (cca 200 tisíc). V roku 1378 v Španielsku cirkev vo svojich kázniach uvádza zabitie Žida kresťanom ako záslužný čin pred bohom i kráľom, následkom čoho pribudli desiatky tisíc židovských obetí. Dominikán Martiny vydáva koncom 13.storočia knihu „Pugio fidei“(Dýka viery), v ktorej Židov spája so Satanom. V roku 1389 bolo zabitých v Prahe 3000 Židov. V roku 1391 v Seville pod vedením arcibiskupa Martineza bolo zabitých 4000 Židov, ďalších 25000 bolo predaných do otroctva. Bazilejský koncil v roku 1434 zakazuje prijímanie Židov na všetky školy a univerzity. Kresťan nemohol precovať u Židov, a dokonca nemohol s bývať so Židom ani v jednom dome. Židia sa bez povolenia nemohli nikde usadzovať, nesmeli vykonávať žiadne verejné úrady. Protižidovská bula pápeža z roku 1436 označuje Židov sa škodcov a protivníkov kresťanstva a „potvrdzuje“ všetky zločiny, ktoré im cirkev už dlho pripisovala (vraždenie detí, čarodejníctvo a pod.) V Taliansku dvaja františkáni (Ján Kapistrán a Bernardin z Feltru) organizujú (prelom 15.a 16.storočia) protižidovské pogromy v mnohých mestách a svojimi kázaniami ženú dav do nechutných zverstiev. V rokoch 1453-54 Ján Kapistrán zinscenoval niekoľko procesov so Židmi obvinenými z rituálnych vrážd, ktorí sú ukrutne mučení a upálení. Roku 1492 bolo viac než 150000 Židov vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrelo po ceste. V 15.storočí kniha františkána Alfonza zo Spiny “Fortalicium fidei“(Pevnosť viery) je pre kresťanských židobijcov tým, čím bolo „Malleus maleficarum“ pre lovcov čarodejníc. Ospravedlňuje v mene cirkve a Boha akékoľvek prostriedky, vrátane mučenia a popráv upálením, použité proti nepriateľom boha, satanovým služobníkom – Židom.


Vrchol dosahuje cirkev v polovici 16.storočia keď na návrh pápeža Pavla IV.vznikla „Sanctum officium“ – inkvizícia. Pavel IV.vydal dva mesiace po svojom zvolení pochmúrnu bulu “Cum nimis absurdum“ proti ktorej sú „protižidovské pasáže“ Mein Kampf slabou kópiou. Katedrálna bula v Tolede vydala roku 1547 nariadenie o tzv.čistote krvi, kde sa odvoláva na nariadenie Bazilejského koncilu. Toto nariadenie připomíná Norimberské zákony. Podľa tejto buly rasová čistota bola jedinou možnou podmienkou pre normálny život. Židia a ich „miešanci“ sa týmto nariadením stali na dlhé roky v Španielsku „podľuďmi“ úplne bezprávnymi. V r.1648 prebehli Chmielniczkého masakre (asi 200 000 Židov zabitých).


Môžeme spomenúť veľké vyháňanie Židov v Anglicku(1290), Francúzsku a Falcku(1394), Rakúsku (1420), Freiburgu a Zurichu (1424), Kolíne nad Rýnom (1426), Sasku (1432), Španielsku a na Sicílii (1492), v Portugalsku (1492), Provence (1495 a 1506), na priamy príkaz pápeža v Ríme (1569), v Janovskej republike (1567), v Lucre (1572), Milánsku (1591) atď, atď, atď...


Počas druhej svetovej vojny stojí za zmienku, že Vatikán počas celého obdobia neodsúdil Hitlerove vyhladzovanie, prípadne, že v rokoch 1942-43 bolo v Chorvátsku veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašovci, pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. O tom, že tu boli zriadené aj koncentračné tábory pre deti nemusím snáď hovoriť. Najznámejší tábor bol v Jasenovaci, na čele ktorého stál františkánsky farár. Boli tu vyvražďovaní pravoslávni Srbi a podstatnú časť tvorili aj Židia. Svoje obete upaľovali v peciach, ale na rozdiel od nacistov (ktorí najprv usmrcovali plynom) ich upaľovali zaživa.


Na koniec si položme pár otázok. Ešte stále si myslíte, že najväčším antisemitom v histórii ľudstva bol Adolf Hitler? Alebo to bol Váš Vatikán a Váša cirkev? A Hitler len prevzal to, čo cirkev páchala už dlhé roky? Ak Vám nevadí patriť do organizácie takéhoto charakteru, potom sa hrdo nazývajte kresťania...


P.S.: Pokračovanie o zločinoch cirkvi a Vatikánu nabudúce...

Biblia, kniha plná zločinov, alebo Je Boh vrahom?


Biblia, kniha plná zločinov...
Svätá kniha kresťanov rozhodne nie je vhodná pre detského čitateľa. Je popretkávaná zločinmi a sama o sebe ukazuje boha vo svojej krvavej a rasistickej povahe. Ukazuje boha vo svetle temnejšom ako je sám šéf pekiel. A preto sa divím, že kresťania tohto sveta berú krvavú knihu o krvilačnom bohovi za svoju „svätú“. Divím sa, ako niekto tohto boha, ktorého poznajú podľa knihy jedinej pravdovravnej, môže pokladať za svojho pána. Ale pokiaľ VÁM kresťania „milosrdenstvo“ Vášho boha stačí k pokoju Vašej duše, ja osobne by som sa hanbil za takéhoto boha. Je mi Vás úprimne ľúto.
Po prečítaní predchádzajúceho odseku ma určite máte za blázna, za pohana, hanebníka, ale milí kresťania, čítajte bibliu pozorne... Poďme si spoločne, drahí kresťania, prebrať pár citátov... Poďme poodhaliť krutosť Vašej biblie a Vášho boha... (Keď už som si stiahol bibliu z webu, pretože som si nepamätal presne, kde sa aká krutosť nachádza, môžem citovať, a Vy, kresťania, môžete si to v tej Vašej brožúrke zla vyhľadať a prečítať).
Podľa biblického rozprávania bol Šalamún známy svojou múdrosťou, teda tak sa zvykne písať. („Boh uštedril Šalamúnovi múdrosť a rozvahu vo veľmi veľkej miere, aj šírku srdca, ako je piesku na morskom brehu.“ – prvá kniha kráľov, 5:10) Čo nato ja? Podľa biblického - pravdivého biblického - rozprávania bol Šalamún zločinec a rasista.
(„Všetkých ľudí, ktorí ešte ostali z Amorejčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorí nepatrili k synom Izraela ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že synovia Izraela nevládali na nich splniť kliatbu, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň. Zo synov Izraela však Šalamún nevrhol nikoho do otroctva.“ – prvá kniha kráľov, 9:20 až 22). Pekne to do seba zapadá, Boh dal Šalamúnovi jeho vlastnosti rasizmu, nenávisti, tyranie.
(„Samuel hovoril Šaulovi: „Mňa poslal Pán, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Nuž počúvaj teraz hlas Pánových slov. Toto hovorí Pán zástupov: Chcem potrestať to, čo urobil Amalek Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vystupoval z Egypta. Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má, nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, voly i ovce, ťavy i osly!“ – prvá kniha Samuelova, 15:1 až 4). Takže hlas pánových slov hovorí, že chce potrestať Amaleka. A zároveň vyvraždiť ženy, nemluvňatá i dojčatá... Otázka: čím sa previnili tieto ženy a hlavne nemluvňatá i dojčatá??? Sadistické chúťky sú proste jednoznačné... Svinstvá viery a boha nemajú hraníc... Ale pokračovanie zverstiev neutícha.
(„Kráľa Amalekitov Agaga chytil živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrím meča. Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné; nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedne.“ – prvá kniha Samuelova, 15:8 až 9) Na všetkom ľude sa v najlepšej viere vo svojho boha vyvŕšili ostrím meča, jednoduché vraždenie je predsa v mene boha počestné a milosrdné. Ale to, čo bolo cenné si nechali pre seba, a hneď dve z božích prikázaní boli porušené (nezabiješ, nepokradneš), alebo žeby vraždenie v mene boha nebolo hriechom? Nato by mali odpovedať tí najveriacejší, čo sedia vo Vatikáne... Ale v prvej knihe Samuelovej pokračovať ešte môžeme...
(„Pán ťa vypravil na cestu a povedal: „Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch, a bojuj proti nim, kým ich nezničíš.“ – prvá kniha Samuelova 15:18) Jednoducho milosrdenstvo biblie nemá konca... A biblia je predsa božím slovom...
(„Šaul odpovedal Samuelovi: „Ba, počúval som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán: Agaga, kráľa Amalekitov, som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu.“ – prvá kniha Samuelova, 15:20) vyvražďovanie pokračuje... Dobre, nie je tu dôkaz o priamej vražde vykonanej bohom, ale predsa sa nájde v biblii aj to,( a pretože je to pravdivá kniha, čo kresťania potvrdzujú,), že boh je vrahom...
(„Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom“ – prvá kniha kroník, 13:10). Čiže v pravdivom čítaní sa dozvedáme, že boh, svojou „nekonečnou“ silou udrel Ozua a on na následky tohto incidentu zomrel. A tak tu je práve ten dôkaz o tom, že BOH je VRAHOM.


P.S.: Verte, že budem pokračovať v osvetľovaní krutosti biblie a boha, vždy budem citovať božie slovo, resp. bibliu, nebudem klamať v krutostiach a nenávistiach boha voči tým, ktorých nekonečne miluje. Budem dokazovať jeho zverstvá a aj zverstvá cirkvi.

Vesmírni ľudia
Neviem, či na webe nájdete väčšej blbosti ako sú vesmírny ľudia. Pre tých, čo ešte o tejto primitívnosti nepočuli, prosím, tu je odkaz na ich stránky http://www.vesmirnilide.cz/ Je naozaj fascinujúce sledovať pár „nadmieru inteligentných“ občanov tejto planéty (ale samozrejme najviac ich je v Českej a Slovenskej republike, tak buďme právom hrdí :-) . Neviem, ako Vy ale ja sa zásadne chodím na tieto stránky zabávať pomaly lepšie ako na portáli http://www.eprdel.cz Fascinuje ma, že úbohý vymyslený príbeh dokáže túto zvláštne ladenú mašinériu na peniaze predsa len asi hnať smerom, o ktorom „kontaktéri vesmírnych ľudí“ tak snívajú.
Nepozerám často telku, ale na niečo zaujímavé som pri jej pozeraní predsa len prišiel. A to je súvislosť medzi vesmírnymi ľuďmi a humoristickou reláciou „Aj múdry schybí“, a to je cieľová skupina ľudí na hranici svojprávnosti, na ktorých sa obohacujú a resp. zabávajú tí druhí. Kým „Aj múdry schybí“ je humoristická relácia, jej zameranie je vlastne prirodzené. Ale retardovaný príbeh okolo vesmírnych ľudí, to chce fakt filipa a je to úžasné a dokonale retardované dielo.
Na druhej strane sa teším, a s malou nádejou očakávam, že panáčikovia z vesmíru prídu a odvezú všetkých bláznov preč z našej planéty do piatej dimenzie na planéte Jupiter, ktorá je vlastne len akousi prestupnou stanicou na ceste k poznaniu, dokonalosti, radosti, a možno aj análnej slasti.
Zaujímavý je aj príbeh o čipovej totalite a o spasiteľoch a ochrancoch pred ňou. Môžete trikrát hádať, kto je tým spasiteľom, ochrancom, jediným supermanom v oblasti boja proti tejto pliage... Správne, je to vesmírna chamraď. Som rád, že ONI vo svojej dobrosrdečnosti nezaháľajú a chránia nás pred všetkým zlom tejto planéty a hlavne pred hrubovibračným svinstvom. Ich vesmírne lode (kilometrových rozmerov) pripravené kedykoľvek spasiť „nesvojprávnych“ občanov tejto hnusnej a zlej planéty sa nachádzajú v blízkosti povrchu Zeme. Ich počet je okolo STO TISÍC, takže sa nemusíme báť a môžeme spokojne spať. A dokonca je tieto lode aj vidieť a to najmä v noci, resp. po desiatej večer, aj minule bolo stretnutie ľudí postihnutých chorobou zvanou nespavosť a všetci čumeli do neba a nie hocikde, ale priamo na Pražskom hrade, škoda, že žiadne foto, žiadny dôkaz nie je. To je ale pre tento príbeh typické... Dokonca sa priznám, že každý večer pred poslednou cigaretkou dňa na balkóne čumím na oblohu a nič. Žiadne kozmické koráby, ani Star Trek, či vesmírne gule a tobôž už lode vesmírnych čmuchalov. No ja aj tak čučím ako bujak na pohreb matky Terezy a nič. Len hviezdy, mesiac a sem tam mraky. A lode? Nikde. Asi som už celý zasvinený od tej hrubovibračnej pliagy. Ale späť k spáse pred čipovou totalitou. Zaujímalo by ma, ako funguje ich vesmírna loď. Určite je prepchatá plošákmi, čipmi, procesormi, operačnými pamäťami. Len dúfam, že to celé nebeží na windowsoch, pretože sa ľahko môže stať, že prekrásny sen o piatej dimenzii na planéte Jupiter sa možno rozplynie ešte pred príchodom na letisko Viedeň (ktoré je podľa reklamy prekvapivo blízko). Ale verím, že všemocný, najkrajší, najmúdrejší, najinteligentnejší, jedinečný, famózny ujo Aštar a jeho flotila predsa nemožu byť takí tupci a bežia na Linuxoch. Som rád, že vymývanie mozgov na tejto úrovni napreduje a funguje a nájdu sa ľudia, čo veria na vesmírnych bubákov http://www.youtube.com/watch?v=OTPk_CMB1j4
Na stránkach o vesmírnych ujoch a tetách je okrem iných kravín aj veľa krásnych obrázkov, najmä fotomontáží, ale mňa najviac chytila jedna fotka, presnejšie maľba podľa fotografie (to už je akože úplný extrém). Na tejto maľbe je teta Semjase, ani nie z hocikade(mýlite sa, nepochádza od Košíc), ale z planéty Erra, pri stretnutí s ujom Albertom Meirom vo Švajčiarsku. Podľa mojich informácií vo Švajčiarsku preto, lebo jej došli koruny a bola ich tam vybrať z účtu, kam pitomci posielajú vesmírnym čudám peniaze, pretože títo vesmírni tatári sú obyčajná bedač a chamraď žobrácka. Ale naspäť k maľbe. Načo maľovať obrázok podľa fotky? Kde je originál fotografie tety Semjase? Aháá, ono asi vôbec žiadne foto nie je. Asi sa v tom prasprostom hrubovibračnom svinstve stratilo. Ale nevadí, pretože nejaký ten „integrovaný“ občan tejto planéty nato určite skočí, pretože jednoduchej dvojkovej logike niektorých ľudí aj nula stačí.

Skôr ako vesmírnym šašom ja uverím vesmírnej drůbeži ( http://www.vesmirna-drubez.cz), ktorej heslo „Milujeme Vám a pomáhame Vás“ napĺňa môj život tým pravým blahom. Považujem to za dôležité obrodenie a autor, alebo autori týchto stránok uskutočňujú skvelý plán, ktorý si dáva za cieľ bojovať proti vesmírnym kunám. A preto ľudia, neváhajme a spojme sa! Nejedzme sliepky, prosím Vám o to vo Vamom záujme, aby nebolo neskoro a dielo vesmírnych kún nebolo nikdy dokončené.

P.S.: Stránky pre paranoikov o ochrane pred mimozemšťanmi: http://zapatopi.net/afdb/

10 božích prikázaní, 10 cirkevných výmyslov


Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.


Ja som pán, tvoj boh... Ja len ja a nik iní.. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, to znamená, že boh má asi konkurenciu (ktorú nepriamo pripúšťa), a nebol by rád, keby mu ovce utekali k inému bačovi. Prečo jediný boh zakazuje klaňať sa iným, keď žiadný iný boh (ktorý má pravdepodobne aj meno) neexistuje? A prečo chce po svojich ovečkách, aby sa mu klaňali? To mi príde dosť dobrý dôvod na porušenie dvoch zo siedmych smrteľných hriechov a to pýcha a hnev. Nebudeš – v tomto prípade znie rozkazovacím spôsobom, a pôsobí odstrašujúco. Je to ako keď vám mama povie, nebudeš sa kamarátiť s Janom, pretože je zlý. Čo urobíte Vy? Naštvete sa na vlastnú matku a s Janom sa kamarátite ďalej. A prečo boh chce, aby sa mu ľudia klaňali? Nie je to dôkazom panovačného spôsobu riadenia tohto sveta? Alebo inak... Keď to niekedy dávno nejaký ujo z cirkvi písal, asi to nedotiahol do konca, proste to odflákol...


Nevezmeš Božie meno nadarmo.


Aké meno? Všetci bohovia iných náboženstiev aspoň dávajú bohom mená... A všetky náboženstvá majú boha, alebo bohov. A tí majú mená. Ale kresťanský boh meno nemá... Tak aké meno, do boha :-) mala cirkev na mysli, keď vymýšľala toho prikázanie?
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
Presne ako za komunistov, pôjdeš na námestie sláviť prvý máj a hotovo, žiadna polemika. Proste do toho baráku (kostola) pôjdeš a žiadne reči. Vypočuješ si uja farára a dáš mu nejaké tie drobné do vrecka... Keď už sme si dali tú námahu a nahradili pohanské sviatky vymyslenými kresťanskými, tak ich budeš ctiť a hotovo.


Cti svojho otca a svoju matku.


To je rozumné prikázanie, ale vyplýva z bežného života, pretože drvilá väčšina si ctí svojich rodičov. Takže cirkev to tam dala, pretože to dobre znie...


Nezabiješ.


To je prirodzené u normálnych ľudí, ale na druhej strane, človek je od prírody lovec a musí zabíjať, minimálne zvieratá, aby mal čo jesť, nenávidím vegetariánov, pretože hýria rôznymi farbami, raz sú modrí, potom žltý, sem tam bieli ako stena, a to má byť zdravé? Ale naspäť k téme, nezabiť je princípom vyspelej spoločnosti a nezáleží na cirkvi, či to tam napísala, alebo nie... A na druhej strane, koľko vrážd má na svedomí cirkev pri šírení svojej viery? Alebo žeby v mene boha a Ježiša to bolo v poriadku? Čo na tom, že to bolo v stredoveku? Je to stále tá istá firma.... Proste toto chlapci z cirkvi nedodržali, ani keď to vymysleli...


Nezosmilníš.


Jednoducho zákaz pôžitkov z predmanželského sexu... Možno do toho zaradiť asi aj antikoncepciu. Čo sa mňa týka čiastočne súhlasím s cirkvou, nemám rád kondómy, ale ktorý chlap ich má rád? A preto by som zakázal ich používanie :-) Veď s hormonálnou antikoncepciou je to predsa len príjemnejší pôžitok. A v tomto už sa moje názory s cirkvou líšia. A možno preto, že nezosmilníš, sa v cirkvi nájdu aj pedofili a rôzni úchyláci... Zakázané ovocie predsa najviac chutí.


Nepokradneš.


To je jedno z prikázaní, ktoré sama cirkev od začiatku svojej kariéry nedodržovala. Krádeže a plienenie a vykorisťovanie obyvateľov boli jedným z hlavných spôsobov nadobudnutia majetku cirkvi. Čiže zlodej kričí, chyťte zlodeja... Na druhej strane, ja som neveriaci a v živote som nikoho neokradol. Považujem to nielen za trestné, ale aj za nemravné...


Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.


To rozprávajte hlavne tým, ktorý udávali „čarodejnice“ a „bosorky“ len preto, že boli krajšie, ako iné ženy. Prípadne preto, že dokázali liečiť nebežnými formami liečiteľstva, ktoré sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie. Prípadne preto, že sused mal väčší statok, ako ostatní, alebo mal len väčšiu úrodu ako ostatní, pretože sa svojmu políčku venoval viac, ako ostatní lenivci. Krivo svedčili všetci veriaci, ktorí mali z toho osoh.


Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.


To je prirodzené pre väčšinu populácie. V živote by som nepreberal blízkemu človeku jeho manželku, či priateľku, pretože je to trošku nemravné. A na druhej strane dobrý priateľ sa ťažko hľadá a zradiť ho, či podraziť je svinstvo. Na tretej strane, ako možno prikázať citom, ak sú obojstranné?


Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.


Podľa mňa je to zase len o vnútorných pocitoch, pretože každý po niečom túži. A ak to niekto iný má, závisť v tomto prípade nahrádza túžbu. No túžiť koniec koncov konkrétne po majetku mojich kamarátov je choré. Na druhej strane cirkev sama túžila po majetkoch iných a v čase svojej slávy jednoducho kradla, čo mohla, takže o túžbach po majetku iných má čo najmenej rozprávať...